Stichting van de partij S. R.,

Net als Peter Sagan ( ‘een Saganneke doen’) zit mijn lichaam ( weldra, en bij het verschijnen hiervan ) van 66 jaar, nog vol testosteron.. Ik wil , spreekwoordelijk dan, ook nog wel in die billen knijpen… onschuldig maar veelzeggend. Maar misschien is het toch wel beter dat ik bij Bernie Sanders ( ‘een Sandersken doen’) blijf, met name proberen mijn eenvoudig boerenverstand te koop te stellen in het belang van iedereen.
Ik kan de straat opkomen, misschien een opstand uitlokken, of een revolutie. Neen, ik ben een democraat, en dan is er maar één weg: de politiek. Ik liep alle bestaande politieke partijen door, en allen zijn geïnfecteerd door de waanzin van de macht. De waanzin van het alles weten. Iedereen weet dat dit niet klopt, maar er is geen andere keuze. Laat het ons dan maar zelf doen. We richten zelf een nieuwe partij op. En zoeken alle geïnteresseerden die ons op weg willen helpen met raad en daad. Maak U kenbaar.. met een simpel briefje. Eerst en vooral, onze naam S – R, verwijst een beetje naar de psychologie ( gedrag van de mensen, gesteund op één van de vele richtingen, met name de Behavionisten ) S ( stimuli ) R ( reacties ). We krijgen allemaal moreel prikkels, en reageren allemaal zo complex, een beetje meer duiding, en eenduidigheid zou ons ten goede komen. We missen een gemeenschappelijk project, waar het ” Ik ” vervangen wordt door het ” Wij “.

Een politiek project moet eerst en vooral een sociaal project zijn, waarbij het individu belangrijk is, maar de groep voorgaat, en ministers niet zoals nu, waar de zwakkeren niet voldoende aan bod komen. Ok, we gaan voor een volledige vrijheid van het individu, maar wel met maatschappelijke beperkingen. Liefde en respect voor elkaar (iedereen) zijn onze drijfveren. We noemen ons niet Sociaal-Reactionair, maar Sociaal Radicaal, omdat je in je sociaal zijn niet radicaal genoeg kan zijn. Zonder reserves. We willen dit doordrukken in alle geledingen van de maatschappij, zoals bv. een zwaar probleem voor de toekomst : wat doen we nog langer met bepaalde uitzichtloze levensbedreigende gezondheidssituaties. Mag de maatschappij, ten kosten van haar eigen andere werking, blijven zoveel geld uitgeven ( bv. terminale kankerbestrijding.. t.v.v. het onderwijs). We stellen het zeer cru. als het om mijn eigen vader gaat wordt dit een dilemma, maar mag het individueel ( onnutig ) belang voorgaan op het algemeen (nuttig ) belang ? Natuurlijk kunnen we er een en/en verhaal van maken en het individu en de maatschappij maximaal dienen, het kan, maar dan zullen we allemaal samen een beetje meer moeten werken, of een stukje minder eigen luxe hebben..

Zijn we bereid, ja allemaal, een individuele inspanning te doen, zodat we het dan allemaal beter zouden hebben…

Wie brengt ons ideeën ?
Stuur ons een bericht op Port-to-Hell-O, Nieuwe Wandeling 89, 9000 Gent 

VRIJHEID !!!! 

Binnen een dikke 2 maand weet ik of ik na een dikke 4 jaar terug een stap kan zetten in de vrije wereld. Een dikke saluut aan de geleefde wereld !

Maar de onzekerheid over het resultaat van de SURB heersen nu in mijn hard denkend hoofd. Mijn gedachten waren als gevangene : HOE RAAK IK HIER DOOR ? Nu op ( misschien ) de laatste loodjes van mijn detentie is dit :

                        FREEDOM !!

Positieve adviezen van de P.S.D. en de Directie over mijn V.I.- aanvraag voeden dit o zo graag willende gevoel. We zullen wel zien. Maar hoop is er voor iedereen. Wordt vervolgd…. de poort naar de vrijheid staat al reeds op een kier !

Groeten uit Oudenaarde,


Den Guido

Een gedicht 

Heer,
er valt geen blad van
een boom

buiten U om

U bent aanwezig in alle leven

en in de loop der dingen.

U weet van mijn vreugde
van mijn beproevingen

en van mijn tranen.

Laat die gedachte

mijn troost zijn.

U raapt op wat is gevallen
en maakt het nieuw. 
Toon Hermans

Schoenmaker blijf bij uw leest! 

Als men niet kan meespreken over filosofie, zwijg dan… dixit professor J.P. Van Bendegem, docent logica en wetenschapsfilosofie U/ Gent. Kort gezegd, schoenmaker blijf bij Uw leest. Onze moderne tijden lopen over van allerlei mensen die over alles zomaar hun mening hebben, en dan het ik het over twee soorten: de politiekers en Jan met de pet. Beiden hebben zowat over alles een mening. Van politiekers zou je verwachten dat ze verstandig genoeg zijn dit niet te doen.. gezien meestal hun specialiteit.. maar desondanks, weten ze over alles wel een mening te spugen; het moet tegenwoordig zo. Een politieker moet alles weten.. en denkt ook alles te weten. Anders is het met Jan Modaal, ook die heeft zo wel zijn eigen visie en zijn standpunt over alles, maar meestal totaal zonder fond, gesteund op boute uitspraken van volksmenners. Laat ons bv. eens spreken over de Panama Papers en de rijkentaks. De meeste mensen zien dit zo eenvoudig: pak die 1 % superrijken, en het gat in onze begroting is zo opgelost… niet zo eenvoudig. We zijn allemaal www – (internet) fans, maar in dit geval staat www gelijk aan 3 x weg. Inderdaad, de rijken zijn rijk genoeg om zich te organiseren. Laat ons stellen dat we bv. wel een appèl zouden kunnen beroepen op het sociaal verantwoordelijkheidsgevoel van de rijken, en een taks bv. op een vermogens-winst ( dus niet zuiver op vermogen, maar op de winst erop ) wel een haalbare kaart kan zijn.. en na berekening zo’n 5 miljard zou kunnen opbrengen, misschien zelfs 7,5 miljard.. Dit is ongeveer 1/3e van wat de groei per jaar voor de maatschappelijke kost zou zijn de komende jaren ( +/- 22 miljard per jaar extra kosten ). Laat ons hier maar zeggen mr. De Wever en andere regeringsleden, Uw boute uitspraken van ‘ we raken niet aan de middenklasse ‘, zijn typische politieke woorden in de wind, volksverlakkerij. Laat ons elkaar geen mietje meer noemen. Ofwel zullen de besparingen heel veel pijn doen, ofwel zullen de miljoenen midden-klasse Belgen ook een duit in het zakje moeten doen ! Of kunnen we verdragen dat er een totaal sociaal bloedbad komt op de kap van de zwaksten onder ons. Dan volg ik Rik Torfs : laten we allen samen (rijkere, middenklasse, en ook zwakkeren) een gemeenschappelijk project van maken. Laat ons politiek echt opofferen om een sociaal-democratische gemeenschap te vormen. S.R. ( sociaal radicaal ). Er is een project, nl. het project van samen, en nu eindelijk een stop te zetten op ” ik “. Neen, N.V.A, en regeringsleden : jullie zullen uit een ander vaatje moeten tappen, en stoppen met beloftes die niet haalbaar zijn op korte termijn, tenzij we een groep ( 95 % ) van alle Belgen willen aborteren. Waar hebben we dat nog gezien en gehoord ? Mr. De Wever, er zijn ook nog middenklassers die een ” wij ” gevoel hebben. 

Wat is er nu echt ‘erg’ in ‘den bak’? 

Het slechte eten, het niet kunnen douchen, ja, de TV stond er bol van de laatste tijd. Dit was de rode draad bij de stakingen. Maar dat is niet de kern van de zaak.
Toen ik jong was, waren er geen douches, we konden ons wassen aan de lavabo.. en we aten ook wat de pot schafte. Veel eenvoudiger dan wat de huidige TV – kookprogramma’s presenteren. En toch zijn we groot en gezond en oud geworden..  Wat is er dan zo erg ? Maar echt erg ? En het ergste van al is dat 95 % van de gedetineerden dit zelfs niet snappen… en lopen een hoop frustraties op zonder zich bewust te zijn.. wat dan weer de rust, maar vooral ook de dynamische veiligheid in het gedrang brengt.

Wat is er erg :

1. dat je over niets zelf kunt beslissen, wanneer, wat je eet, wanneer je iets wil doen, zelfs over je toiletpapier beslis je niet zelf.

2. Er is geen enkele normale communicatie. Je vraagt iets, maar nooit of zeer laat komt er enige reactie.

3. Niemand zijn capaciteiten worden nuttig gebruikt. Je mogelijks positieve inbrengVis totaal ongewenst.

De gevangenis is, zoals men dat in de sociale psychologie zo mooi benoemd, een groepsgebeuren, welnu, een groep die op dergelijke wijze wordt aangestuurd is gedoemd tot conflicten ( zware soms ) . En weet je wat er juist zo schandalig is ? Deze leiding bestaat juist uit professionele psychologen, sociaal werkers.. Mensen van wie men veel zouden verwachten.. We hebben te weinig middelen is het antwoord. Leugens, er zijn zoveel middelen in jezelf, als je zelf wenst. Het gaat over wat je wil bereiken, en hoe je jezelf, en je collega’s motiveert. Erg is het dat niemand binnen of buiten de muren beseft hoe erg het is.

Ik word “gek” in “den bak” 

Allerlei universiteiten, all over the world, VS, Europa, zelfs in China, hebben talrijke studies gemaakt nopens de noodzaak van voldoende rust – stilte en bij uitbreiding slaap. Een gebrek hiervan heeft een heel slechte invloed op het goed functioneren van lichaam en geest. Studies wijzen uit dat ongezonde veranderingen in insulinegevoeligheid en metabolisme, zich al na één nacht te weinig slaap kunnen voordoen. Op lange termijn verhoogt slaaptekort het risico op obesitas, type 2 diabetes en hartziektes. En dan heb je nog niet eens gesproken over het risico op neurosen (mooi woord voor geestesafwijking ).. variërend van fobieën tot majeure depressies. Men kan dit allemaal katalogeren onder de naam “DETENTIESCHADE ” .
Ja, ik word gek van zoveel onkunde, onwil.

Justitie failliet 

We hadden er allemaal de mond van vol de laatste weken.. Er loopt iets grondig fout in onze gevangenissen. Er zit de ‘mot ‘ in, het is uitgekankerd, ik weet niet welke namen allemaal, maar in ieder geval .. het is vreselijk… een bijna ongeneeslijke ziekte. Iedereen zaagt en klaagt, en de minister geeft maar één antwoord: we moeten besparen om het budget in evenwicht te houden.
Even wat cijfers mr. K. Geens :

België heeft 105 gevangenen op 100.000 inwoners, de Scandinavische landen 60 op 100.000. 
België geeft 0,7 % van zijn totaal jaarlijks algemeen budget ( over alle regeringen ) uit aan justitie, het Europees gemiddelde is 2,2 % ( 3 x zoveel ). België heeft 62 % recidive ( herval ). Scandinavische landen minder dan de helft, Texas in de USA minder dan 12 %. 

Een betere aanpak door meer te investeren zou geld opbrengen. Men kan het aantal gevangenen met 4.000 per jaar ( gemiddeld ) verminderen. Alleen al de directe kostvermindering is 200 miljoen Euro. Zonder de maatschappelijke kost die wegvalt ( materiële schade, veiligheid…) Welnu, kunnen we onze mensen echt niet overtuigen om eerst te investeren in justitie ( detentiebeleid ), waar iedereen beter van wordt ? 

JUSTITIE (gevangenissen) ROME (de kerk) TITANIC (de boot): FAILED INSTITUTES 

Weet je, niemand geloofde dat de Titanic kon vergaan. Niemand in de Westerse wereld geloofde dat Rome/ de Kerk kon vergaan. Justitie gelooft nog altijd niet dat het kan vergaan. Maar in feite is het voor alle drie zo. De Titanic ligt al 100 jaar onder de zeespiegel, Rome davert al 50 jaar op zijn vestingen, en Justitie bij ons , is al lang failliet, ook al beseffen ze het zelf nog niet. Wat hebbben die drie gemeen ? Ze zijn alle drie instituten die onverwoestbaar lijken, log, en niet openstaand voor opmerkingen, en vooral verandering. Een oude wijze heer, 88 is hij bijna, schreef me heel recentelijk in ons briefschrijf-programma, dat ik nog altijd niet gesnapt heb hoe een staatsadministratie werkt (overleefd). En vooral dat ik alleen mezelf schade toebracht door iets te proberen te veranderen. Voor Justitie heeft het bijna een eeuwigheid geduurd om de gevangenissen te veranderen naar Penitentiaire Instellingen, wat een ommezwaai… wat een verandering, maar inhoudelijk is er niets gewijzigd, den ” bak ” is dezelfde vergeetput gebleven.. men blijft volharden in dezelfde boosheid.. tot de ijsberg eraan komt…en dan speelde het orkest verder… Terwijl we leven in een onmogelijke technisch snelle evolutie blijft Justitie maar koers varen haar het noorden, richting ijs, en de verdoemenis.

Arme Justitie, dat zijn mensen niet graag ziet. Sociale psychologie, groepsdynamisme, moderne cognitieve en bio-chemische wetenschappelijke psychologie.. allemaal hebben ze hun vele aanhangers, maar niemand lukt erin het vaarwater te veranderen. Te traag… te laat… En er is maar één slachtoffer, jullie allemaal, jullie de maatschappij. De maatschappij kweekt en houdt haar eigen criminaliteit in stand. Hoe meer en zwaarder we straffen, hoe meer het in ons gezicht terugkaatst. Zovelen die dit weten, en toch halsstarrig verder doen. Wie zal ooit echte verantwoordelijkheid nemen ?  Wie zal heel kortelings de naam van Penitentiaire Instellingen, wijzigen naar Penitentiaire zorgcentra.. ? dat zou pas een koerswijziging zijn.. weg van die ijsmaniakken.

Een pilletje voor elk probleem 

Je zal maar problemen hebben in in een gevangenis. Waar men buiten alsmaar meer belang hecht aan preventie en snelheid, en de ziektes bij de wortel aanpakken staat men in de gevangenis nog in 1950, de periode dat ik geboren ben… Toen was er mr. Doctoor, de onschuldige sociale werker / pastoor / hulpverlener.. Zijn kennis  was er vooral op gericht de gevolgen van ziektes zo goed mogelijk te bestrijden.
Heden ten dage is er een enorme evolutie en meer kennis ontstaan. Nu weet men dat men, naast de gevolgen ( risico’s ) verminderen, men ook de oorzaak , de ziekte, bij de wortel moet aanpakken . Hoe gaat het eraan toe in ” den bak ” ? Heb je hoofdpijn : een pilletje. Heb je hoge bloeddruk : een pilletje. Heb je diarree : een pilletje. Heb je honger : een pilletje. Ben je droevig : een pilletje.. heb je alles samen : een pilletje.. En heb je nog meer van hetzelfde : twee pilletjes… of 10 pilletjes.  Je hebt zelfs de mogelijkheid, als het even niet gaat in het kopje, een psychiater te zien, 1 x om de 3 maand en maximum 3 minuten. En weet je wat het enige is wat hij vraagt : kan ik U helpen met een pilletje… Arm België, arme Justitie, arme detentiewerking. Weet je Mr. Geens, wil U soms een pilletje voor al Uw problemen ?…