Nieuwe Wandeling en de Gentse Feesten

Nieuwe Wandeling en Gentse Feesten

Een beetje laat zal je vast en zeker opmerken maar het stof van de Gentse feesten anno 2015 is nu pas volledig gaan liggen. Alles is afgerond, IVAGO heeft alles netjes opgeruimd en de eerste evaluaties hebben plaats gevonden. De vakantie loopt op zijn einde en het nieuwe school/werkjaar is alweer in aantocht. De Gentse feesten 2015 zijn officieel voorbij. De zomer 2015 bijna.

Niets is minder waar binnen de muren van de Nieuwe Wandeling. Niet alleen werden onder toestemming van de directie heel wat activiteiten georganiseerd, gaande van sport en spel tot muziek en cultuur, er werd ook een grootse barbecue georganiseerd. Dit alles zorgt ervoor dat iedereen in de Nieuwe Wandeling er  mooie herinneringen aan over houdt. Herinneringen die we liefst zo veel mogelijk willen blijven koesteren. Vooral vanwege de schrik dat er nu weer een lange, donkere kilte volgt.

Eén zaak zal echter blijven: de drie Gentse torens die in het centrum heel hoog boven de rest van de stad uitsteken. Met de intredende donkere herfst- en winterdagen zullen ze weer prachtig verlicht zijn. Ze waren ook feeëriek tijdens de talrijke vuurwerken van de Gentse Feesten. Een onvervangbaar fenomeen voor veel gedetineerden die het vanuit hun cel konden aanschouwen. De verbintenis met de buitenwereld via licht. Voor mij was het ook iets heel speciaals. Zo’n 45 jaar geleden verbleef ik in Gent als student en bekeek ik ook het mooie vuurwerk. Vaak vanuit een liggende positie, langs één of andere lei, door een kortstondige beneveling door gerstenat. Mijn ganse Gentse geschiedenis kwam nu opnieuw boven want ook toen al waren er Gentse feesten (met St. Jacobs en Walter De Buck). Nu, vele Mia’s van Luc De Vos later, verblijf ik terug aan de voet van het Gentse feestgewoel. Maar dit keer zonder gerstenat. Mijn brein gaat steeds maar door, al mijn herinneringen komen stuk voor stuk weer naar boven. Ik heb soms het gevoel ‘een echte student blijft eeuwig student’… Al treedt die heimwee misschien ook op ten gevolge van detentieschade.. De dagen in gevangenschap zijn lang. En eenzaam. Je wil zo graag contact maken. Een verbinding aangaan met anderen. Maar het blijkt zo moeilijk te zijn. Je bent hier vooral alleen. De tijd gaat heel traag voorbij. De dagen duren lang. De nachten nog langer. Die ervaring heb je als feestende Gentenaar natuurlijk niet 🙂

In ieder geval, de feesten van 2015 zitten erop maar de Gentse Torens en de bedrijvigheid eronder blijven eeuwig bestaan. Ik wens iedereen een goede start van het nieuwe school- en/of werkjaar!

Marnic

Primeur! Nieuwe directeur in Gevangenis Gent

Zolang je kan en mag dromen, is er niets mis. Wat ook je situatie is, dromen is fundamenteel om te overleven. Maar dromen is ook de uitdrukking van vele onderliggende reacties die er plaats vinden in je bovenkamer.

Ik werd recentelijk overgeplaatst naar “het 9de” (‘sectie’ in legertermen) in de gevangenis van Gent. Beter gekend als de afdeling waar zich hoofdzakelijk geïnterneerden bevinden. Mensen die hier dus niet echt op hun plaats zitten maar beter kunnen geholpen worden in een psychiatrisch ziekenhuis.  Ik ben hier ook niet op mijn plaats. Inderdaad. Door mijn 65+ leeftijd en gezien de delicten die ik pleegde, ben ik naar menselijke normen niet op mijn plaats in de psychiatrische afdeling van een gevangenis.  Samen met vele andere geïnterneerden, is het 9de  nog steeds niet de plaats waar wij ons in onze situatie zouden moeten bevinden (cfr. Prof. De Wachter – die we trouwens al redactie zeer hoog inschatten).

Nu, correcte plaats of niet, niemand op onze afdeling wordt het dromen verboden. Mijn buur zit hier na het ontwerpen van de blauwdrukken voor het nieuwe TAX-shiftplan van de regering (je zou voor minder). Ook Adolf is aanwezig, en Silvio, je weet wel, de eigenaar van de voetbalclub Milaan. En nu recentelijk hebben ze ook de nieuwe directeur van de Nieuwe Wandeling erbij. U ziet: allemaal samen een groepje wereldverbeteraars. Ik heb het al dikwijls gezegd: Michell Louwagie is the right man on the right place voor de aankopen van de Gantoise. Het rendement is enorm positief. Er staat wat te gebeuren in Gent. Onze blog heeft de primeur van een persoonlijk interview met de nieuwe directeur van de Rijksgevangenis Gent.

Beste, u bent een man, dé nieuwe directeur, maar spijtig genoeg regeert u niet alleen in ‘dit paleis der koningen’.

Ja inderdaad, dat klopt. Maar ik vind het een ganse eer om naast een eminent figuur als de heer Stas mee te helpen om van ‘deze bak’ de mooiste, de beste, de numero uno te maken.

Stel dat je wel alleen zou kunnen beslissen over alles, wat zouden dan uw grote veranderingen zijn?

Naast de gedetineerden gaat mijn grootste zorg uit naar het personeel. Personeel dat onder huidige 3 x 2 norm het heel zwaar te verduren krijgt. Mijn eerste zorg zou zijn alle personeelsleden één graad te verhogen in hun rang waardoor ze niet alleen meer macht uitstralen maar ook, en allerbelangrijkst, meer loon ontvangen. Als modern manager ben ik ervan overtuigd dat alleen goed betaald, degelijk gemotiveerd én kwalitatief ondersteund personeel tot positieve resultaten leidt. Alleen dit kan ervoor zorgen dat onze bezettingsgraad van 135% verder kan stijgen. Mijn doel is heel duidelijk: 150% bezetting binnen de 2 jaar. Onze statistieken zullen Brussel omver blazen. Met 2/3 van het nodige personeel presteren voor 3/3! Doe het ons maar na! En dat allemaal op een relatief ‘eenvoudige’ wijze.

Mijnheer de directeur, zit er ook iets van verandering in voor de gedetineerden?

Natuurlijk! Voortaan wil ik aan ieder persoon die hier vertrekt een soort welkomstpakket geven. Om hen duidelijk te maken dat ze steeds opnieuw welkom zijn in de Gevangenis van Gent, hun moederbasis* (*basis is de legerterm voor heimat). Ten tweede zal alles voortaan halal worden. Zowel wat het eten in de kantine betreft als heel wat andere zaken. Dit zal heel wat nodeloze lange discussies vermijden in de toekomst. En verder… Natuurlijk zijn er nog een hele resem aanpassingen van de regels maar u zal wellicht begrijpen dat ik de meeste eerst wil bespreken met het directiecomité. Wij beslissen alles samen in overleg en met unanimiteit. Wat natuurlijk geen evidentie is. Maar er zijn voorbeelden in andere gevangenissen die voor ons inspirerend werken. Wij gaan er samen voor om van de Gentse Gevangenis dé numero uno te maken in Vlaanderen ! 
En toen kwam het varkentje met de snuit en was het verhaaltje uit. 😉

Hot Snaps

Soms stel je soms de vraag wat dit of dat onderwerp hier komt doen, “het heeft er helemaal niks mee te zien“. Welnu, het is de bedoeling om de aandacht van onze lezers te trekken op onderwerpen die van algemeen belang zijn en die het nieuws niet halen. Bijvoorbeeld het artikel over de verschillende karakters, Dirk De Wachter,… We proberen er wel op te letten dat onze lezers zich aangesproken voelen om meer info hierover te zoeken en lezen via andere media zoals Google en Wikipedia. Heb je zelf voorstellen ter zake, laat het ons weten. Ook een grotere bijdrage van jou is hartelijk welkom.

In eerdere artikels gaven we al tal van redenen waarom het goed is om dit platform en onze doelstellingen te ondersteunen. Doe nu een kleine bijdrage ( 5 – 10 – 20 – 50 euro) op de postrekening nr: 000-3611764-66.
Bedankt!!!

In bijlage nog twee artikels.

IMG_2887

IMG_2889

OM EVEN NA TE DENKEN…

Wanneer we de schipbreuken van de bootvluchtelingen bij Lampedusa, in Italië en Kos, Griekenland, aanschouwen, stel ik mij de vraag waarom deze drenkelingen geen voorkeur geven om te emigreren naar Quatar, Nigeria, Saudi-Arabië, Bahrein of Koeweit? Waarom willen zij absoluut hun leven wagen om naar Europa bij de “ongelovigen” te komen? Terwijl de Golfstaten door de ontginning van de petroleum de rijkste staten zijn en bovendien ook nog veel moslims huisvesten. Wanneer (op nagenoeg alle tv zenders) Unicef oproept om de hongersnood in de hoorn van Afrika te verhelpen, wil ik de aandacht van iedereen toch vestigen op het feit dat de betrokken Afrikaanse staten merendeels Islamitisch zijn en dat die moslim-broeders onderling oorlog voeren, daardoor hongersnood veroorzaken en zonder verpinken elkaar uitmoorden.

Wat doen hun moslimburen? Marokko? Egypte? Tunesië? Quatar? Nigeria? NIETS !
En de Rode Halve Maan (= Rode Kruis van moslims)? NIETS !

Want het zijn wij, de ongelovige westerlingen, die moeten geven… en blijven betalen! Met de gelden van de Westerse wereld, de ongelovigen, bouwt de Perzische Golf luxehotels, futuristische steden, koopt ze vliegtuigen, grote luxewagens, en bouwt schaatsbanen en skipistes.. in de woestijn. Dat is de liefdadigheid van die religie. Want in plaats dat de Arabische Emiraten hun geldbeugel zouden aanspreken om hun geloofsgenoten te helpen, willen ze dat de Westerse arbeiders en de werkende klasse van de stoute en heidense westerlingen de hulp betalen… uit medelijden voor onbekenden die zelf geen medelijden hebben met hun eigen geloofsbroeders.

Terwijl een groot deel van de moslimwereld dieper wegzinkt in ellende, hongersnood en oorlogen, terwijl de Golfstaten niet meer weten hoe hun immens fortuin op te doen, ontschepen elke dag als een vloed de “boot-people” in Europa of verdrinken ze in zee. Elke dag moorden krijgszuchtige troepen of ‘broederschappen’ elkaar uit in naam van de Islam. Vrouwen, kinderen en zieken worden systematisch vooruit geschoven om beter te kunnen inwerken op ons schuldgevoel en medelijden. Die blinde godsdienst is bezig de Westerse wereld te ontwrichten en naar de rand van de chaos te voeren. Maar is het onze schuld dat de Islam zonder of met petroleum slechts miserie en oorlog voortbrengt? Laat dat eens goed doordringen voor het te laat is. Verspreid dit via internet want slecht via dit kanaal is er nog een vrijheid van meningsuiting in tegenstelling met de wereldpers die slechts gefilterde informatiekruimels debiteert.

– “by Rock” (Gevangenis Oudenaarde)

IN GEVANGENSCHAP 65+ EEN VERGETEN GROEP

Vroeger deed het zich maar weinig voor, 65-plussers in de bak. Nu zijn we al met 326 en heel binnenkort 327. Voor alles en iedereen wordt gepoogd, zo goed en zo kwaad mogelijk, te voldoen aan de meest uiteenlopende verlangens. Zelfs gehandicapte personen kunnen rekenen op bijzondere zorg en aandacht, en waarom ook niet. Er is echter één groep die men totaal vergeet, de 65-plussers. Men lukt er zelfs niet in te beseffen dat oudere gedetineerden totaal anders reageren dan hun jongere lotgenoten en andere behoeften hebben. Die verschillen zijn nochtans groot, denk maar aan enkele kleine maar niet onbelangrijke factoren zoals lawaai van bv luide muziek, rust en rustmomenten,voeding, behoefte aan ontspanning, vorming en ga zo maar door.

Een simpele vraag aan een hoger geplaatste krijgt steevast als antwoord “je moet je maar leren aanpassen, het is zoals wonen in een groot appartementsblok”. Mijn vraag is niet om andere leeftijdscategorieën iets af te nemen maar wel om ook te luisteren naar de verzuchtingen van de ouderen. Anderen durven ook wel eens zeggen: “Het is toch onze schuld niet dat jullie hier zitten”. Dat wordt ook niet beweert. We vragen enkel om je zo goed en zo kwaad mogelijk in te leven in onze leefwereld. Eén van mijn stokpaardjes is dat leeftijd niet enkel rimpels meebrengt maar ook ervaring en wijsheid. Wanneer ik dat probeer te verkopen, met als enige doel het leven binnen de muren voor iedereen aangenamer te maken, wordt er zelden of nooit positief op gereageerd. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor alles helemaal bij de FOD Justitie en haar vertegenwoordigers en de doelstellingen of opdrachten zijn duidelijk verschillend. Toch blijft het spijtig dat men zelfs niet overweegt om het vele aanwezige menselijk kapitaal om te zetten in positieve energie. Er werden reeds verschillende studies over geschreven,zelfs met bruikbare oplossingen, maar tot nu toe blijft het bij mooie teksten op papier.


Beste verantwoordelijke, 

Een 65-plusser heeft zeker niet alle wijsheid in pacht maar er valt toch wel wat van te leren. Op naar een veranderende wereld waar men liever 25 jaar vooruit kijkt dan achterwaarts! Pluto, here we come!

De Twaalf Apostelen – Just For Fun

Genieten van het leven, zeven dagen op zeven, dat is wat we jullie willen brengen op onze FB/blog, The Port To Hell-o. Regelmatig interessant nieuws vanuit diverse gevangenissen in Vlaanderen.

NU AL MEER DAN 1000 VOLGERS.
BINNEN EEN MAAND 10 000.
SPREEK MINSTENS JE 10 BESTE VRIENDEN AAN want.. je bent het waard 🙂

De meest volmaakte krant met ” hot news” rond gedetineerden. Binnenkort ook kruiswoordraadsels.

Ons platform The Port to Hell-o blijft maar groeien! Vanaf nu vervoegen zich opnieuw twee schrijvers (antennes) bij de groep. 12 personen zijn er nu al en dat gevangenen creatief zijn, zal blijken uit hun bijdragen. Zij publiceren onder een nickname, “Just for fun”, wat wijst op hun bedoelingen. 

Binnenkort meer!

Ik, een apostel …

Ik had al allerlei domme bemerkingen naar mijn hoofd gehad in P.I. Beveren waaronder ‘de meest storende domme kloot’. Maar ik liet dit meestal voor wat het was. Weloverwogen, en in uitzonderlijke gevallen, probeerde ik een zinnige uitleg te geven waarom ik een en ander probeer te realiseren voor mijn medegedetineerden. Waar ik in Beveren door een groot van de gedetineerden vol wantrouwen en onbegrip werd beschimpt, ondervond ik in Gent een veel volwassener ontvangst. Er was een zekere nieuwsgierigheid, afwachtendheid,… en meestal had dit een positieve ondertoon. Toen er me iemand aanspraak met de titel ‘apostel’ streelde dit op een bepaalde manier wel mijn ego. We raakten in gesprek en hij prees de werking van de Port to Hell-O, het platform dat ik samen met een aantal collega gedetineerden opgestart heb. De man in kwestie vond het “zijn tijd ver vooruit” en vernieuwend in de geschiedenis van de Belgische justitie. De persoonlijke verhalen van gedetineerden, praktijkervaringen rechtstreeks uit diverse gevangenissen verteld door gedetineerden, cartoons over het leven in de gevangenissen,… Een diverse staalkaart van artikels over de Belgische justitie in combinatie met verhalen van achter de schermen.

Dit alles is ook wat zoveel vraagtekens oproept, en ook hier en daar wat weerspannigheid. Maar wat de inhoud betreft, is er niets nieuws. Alles is gestoeld en overgenomen van eminente figureren of instellingen. Onze wijsheid is deels overgenomen van de vele stellingen en studies opgemaakt door anderen. Wat uniek is, is dat wij het brengen vanuit de praktijkervaring van gedetineerden. Dus met een ‘roze bril’ op. Maar we hebben slechts één doel, net als die andere positieve actoren, continu blijven de aandacht trekken op het hervormen van de strafuitvoeringen. De huidige strafuitvoering dateert uit een periode van ca. 150 jaar geleden. Laat ons eerlijk zijn, de maatschappij van vandaag heeft quasi geen enkele gelijkenis meer met de maatschappij van toen. Waarom blijft men zo halsstarrig vast hangen aan een verouderd en totaal nutteloos systeem? Ik ben gelukkig een apostel te zijn. Ook van de apostels zijn er enkele gestenigd omwille van het blijven volgen van Christus. Welnu, ook naar mij werden er al stenen geworpen, maar gelukkig heb ik nog een vetreserve, ‘een dik vel’ zoals men wel eens zegt. Samen met enkele medegedetineerden blijven we verder berichten de wereld inzenden. We maken cartoons, schrijven ons verhaal op. Samen blijven we dapper ijveren voor een andere en betere strafuitvoering. Anno 2015, 16 of 17 waardig… Steun ons hierbij! Vraag je vrienden en kennissen om volger te worden van onze Facebookpagina en laat ze ook deze blog lezen. Zo wordt onze boodschap meer verspreid. Bedankt!!!

De redactie

Het Ros Beiaard en het koekoeksei

Eén schakel in de ketting. Als die ontbreekt, is er wat los.

Groot, mager, behaarde bosaap, elektrische ontladingen, hersenspinsels, Latijn,.. Hij heeft het allemaal. 35 jaar, Justin, manager, vol energie. Reeds 25 jaar opgesloten. Vanaf zijn 10de levensjaar. “Ongelooflijk! Echt waar, dat is niet mogelijk, je bent zot zeker?!!” Dit zijn de reacties die hij krijgt. Normale reacties op zijn verhaal. Wie is er normaal? Waarschijnlijk van het Ros Beiaard gevallen en blijven botsen. Is het mogelijk? Ja, het is mogelijk. 25 jaar lang. Eerst in jeugdinstellingen en dan in de gevangenis. Dit is het lot van vele Vlaamse gedetineerden. Bescherming tegen zichzelf en voor de maatschappij. Overgelaten aan hun lot wegens budgettaire beperkingen. Stil gehouden met medicatie. Soms denk je dat je met een groot intellectueel te praten, een filosoof, waarbij mijn kennis slechts klein bier is… En dan plots die centrale pressing, totale destructie van elke eervolle redenering. De genialiteit op de grens van..  Zijn lijdensweg van ‘t Saske Dendermonde naar Straatsburg. Psychiatrisch patiënten belanden al te vaak foutief in de gevangenis. Ondanks de vele goede bedoelingen heeft onze maatschappij nog veel goed te maken. Stel dat elke Belg zou geloven in een betere wereld en dit ook daadwerkelijk stap voor stap zou mee helpen realiseren, en iedere maand bv. 10€ zou afstaan en dit 10 jaar lang. Dan is er 11 miljard € beschikbaar om alle problemen binnen justitie op te lossen… Doe je mee, of ga je ermee akkoord dat mensen echt onmenselijk moeten leven, zonder zicht op een toekomst…