Een pilletje voor elk probleem 

Je zal maar problemen hebben in in een gevangenis. Waar men buiten alsmaar meer belang hecht aan preventie en snelheid, en de ziektes bij de wortel aanpakken staat men in de gevangenis nog in 1950, de periode dat ik geboren ben… Toen was er mr. Doctoor, de onschuldige sociale werker / pastoor / hulpverlener.. Zijn kennis  was er vooral op gericht de gevolgen van ziektes zo goed mogelijk te bestrijden.
Heden ten dage is er een enorme evolutie en meer kennis ontstaan. Nu weet men dat men, naast de gevolgen ( risico’s ) verminderen, men ook de oorzaak , de ziekte, bij de wortel moet aanpakken . Hoe gaat het eraan toe in ” den bak ” ? Heb je hoofdpijn : een pilletje. Heb je hoge bloeddruk : een pilletje. Heb je diarree : een pilletje. Heb je honger : een pilletje. Ben je droevig : een pilletje.. heb je alles samen : een pilletje.. En heb je nog meer van hetzelfde : twee pilletjes… of 10 pilletjes.  Je hebt zelfs de mogelijkheid, als het even niet gaat in het kopje, een psychiater te zien, 1 x om de 3 maand en maximum 3 minuten. En weet je wat het enige is wat hij vraagt : kan ik U helpen met een pilletje… Arm België, arme Justitie, arme detentiewerking. Weet je Mr. Geens, wil U soms een pilletje voor al Uw problemen ?…