CIPIER IN HAAR BLOOTJE .

Je zou het niet geloven, maar het is waar. Recentelijk hielden we een
poll onder onze leden welk artikel jullie als eerste wensten gepubli-
ceerd te zien. Het nam natuurlijk wel wat tijd in beslag om alle gege-
vens te verwerken. Maar uit de toen weerhouden zijnde titels, werd
bovenstaande verkozen als nr. 1. Numero Un
We hadden dit nu nooit gedacht, en juist daarom hadden we het artikel
ook niet voorbereid. We dachten dat jullie allemaal zeer serieuze men-
sen waren… maar je ziet, soms onderschatten we elkaar.
Weet je wel dat deze titel staat voor een gevoelig onderwerp ? Ja zelfs een
politiek onderwerp. Een beetje aangebrand dus.
Kijk vanaf nu dagelijks onze blog na, we beloven U een diepe inkijk.
Doordacht maar prachtig.
Vertel het nu al verder aan al je vrienden, en laat hun ons liken, zodat ze
niets missen.
En ik zweer het, het is niet alleen voor mannen.

S.R. SOCIAAL RADICAAL .

Steun ons  project, we zijn geen politieke partij ( alsnog niet, en indien
wel, zullen we je tijdig verwittigen ) maar een beweging, een platform
voor gelijkgezinden. Mensen die het heel goed voorhebben met hun
leefwereld. Staan we alleen, zeer zeker niet, maar we zullen ons vanaf
vandaag wat opsplitsen. Alhoewel we de jeugd niet ontkennen als de
toekomst, en dus heel belangrijk, willen we ons specifiek richten tot de
50+ers, om een zekere levenswijsheid samen te bundelen en door te geven
aan de toekomst. Door te zorgen voor een zilveren generatie, bereiden
we de toekomst voor van de gouden kampioenen die eraan komen.
Ons hoofdmotto is , dat de wereld kapitaal genoeg heeft om iedereen
gelukkig te maken. We moeten het alleen eerlijk blijven verdelen. Net
zoals er een V.N. ( Verenigde Naties ) bestaat, zou er een V.F. moeten
komen ( Verenigde Fiscaliteit ), waarbij mondiaal gelijke normen worden
ingevoerd.
We kunnen alvast starten in Europa en in eigen land. We moeten echt af
van het liberale idee dat  ” volledige economische vrijheid ” wil nastre-
ven ten koste van een sociale / warme / gelukkige maatschappij.
Vrijheid kan maar opperste geluk brengen, als iedereen aan zijn trekken komt.
En daarvoor moeten we iets meer WIJ dan IK denken.
Wij samen doen het,  ik alleen verga erin.
We verkopen geen lidkaarten, alleen vragen we U onze F.B. pagina zoveel
mogelijk te liken, en Uw vrienden onze vrienden te maken.
U maakt de wereld iets beter, U & U & U.  Wij dus.
Doen ! Don’t forget ! Now !

IS ER VERSCHIL TUSSEN I.S. EN DE BELGISCHE JUSTITIE ?

Wat I.S doet over de hele wereld wordt met afschuw door de mensen
veroordeelt.
Dit is onmenselijk, dit kan niet door de beugel. Dit zijn gekken. We ver –
geten echter één zaak. Voor I.S. is wat ze doen, gelegitimeerd door hun
geloof. Het lijkt misschien ongelooflijk, maar dit zijn hun wetten en
hun opperste richtlijnen die de mensen moeten sturen.
Belgische Justitie doet eigenlijk ook alleen maar gelegitimeerde dingen
met de uitvoering van het strafuitvoeringsbeleid.. Het toepassen van
democratisch gevormde regels. En ondanks dit, weet iedereen dat meer
schade toebrengen aan een mens ( detentieschade ) niet menselijk is,
en niet past in geen enkel geloof, zelfs niet bij humanisten. En ja, we
doen het wel.
Wat is nu het echte verschil met I.S ?
Het komt niet zo bloedig op T.V., het gebeurt allemaal  ( de toegebrachte
schades ) zo ver af, tussen de muren van een vergeetput, die iedereen
al lang niet meer weet staan.
Gevangenissen zijn die plaatsen waar alleen sport en spel, en zelfs een
zwembad bestaat… of heb ik het mis !

VOEREN WE DE GASKAMERS IN VOOR ONZE OUDJES ?

Maanden geleden schreef ik er al over. Hoe ethisch verantwoord pakken
we de toekomst van ouderen/zwaar zieken aan. Ik sprak erover in het
kader van onze politieke beweging S.R. Durven we keuzes maken bij
einde ongeneeslijke ziekte / levensfases.
Een gerenommeerde Prof. aan de KUL bracht het gisteren op TV. Eén,
naar aanleiding van bepaalde wantoestanden in zorginstellingen. Een
prangend probleem.
Het zullen duidelijke keuzes moeten gemaakt worden in de toekomst,
zeker als we de regering blijven volgen die serieus wil besparen in de
Sociale Zekerheid.
Er is enige vorm van discussie mogelijk, maar niet over het levenseinde.
Dit dient heel klaar te zijn. Daar wordt niet aangekomen, want waar zal
men de grens leggen… zolang het maar Uw ouders niet zijn.
De enige vorm van discussie die toegelaten is, wie en hoe alles zal verder
vergoed worden. Net als zorg voor onze ouderen, is er ook een financieel
probleem voor zorg voor onze gevangenen. Twee zwakke groepen in de
maatschappij. Maar er is geen politieke moed ( project ), om voor beiden
een goede oplossing, ook financieel te vinden.
Het geld was nog nooit zo goedkoop, dan is het juist de tijd om te in-
vesteren, ( lenen ) in gezonde en noodzakelijke maatschappelijke pro-
jecten. Niet besparen, en nog eens besparen, gewoon als drogreden om
te besparen.
Neen, investeren, investeren… weliswaar met een goed functionerend
overheidsapparaat. Niet het aantal overheidsmedewerkers is belangrijk,
wel de kwaliteit en efficiëntie.
De burger wil best meer betalen ( taksen) als er kwaliteit geboden wordt.
En dat is nu niet zo.
We willen best betalen voor onze gevangenissen en onderlingenzorg,
maar garandeer ons resultaat. Kwaliteit.

T’ IS DEN DIRECTEUR ZIJN SCHULD .

Het eten was deze middag terug koud. Ik heb in 4 dagen al geen WC-
papier gekregen. De wandeling was weer abnormaal kort vandaag.
De buur zijn muziek stond gisterenavond weer loeihard. Ze hebben
weeral zitten roepen tot 3 u deze nacht. En deze morgen om 6 uur,
lawaai van de chefs en personeel.
Wie zijn schuld het allemaal is, doet eigenlijk niet ter zake.
Maar het erge is dat een grote organisatie als een gevangenis alleen
maar zogezegd kan overleven door het instellen van ontelbare regel-
tjes, die zo moeilijk zelf worden nagekomen.. maar o wee, als men zelf
een foutje maakt… dan staat straf te wachten.
Men heeft in deze instelling nog nooit gehoord van een flexibele klant –
vriendelijke relatie. Het doel gaat niet voor, maar wel de regels.
Ik stel me de vraag welke logge macht  ( die zeker ouderwets is in zijn
ideeën ) dit kan in stand houden.
Maar wat dan met jonge straf – gevormde directeurs, van hen zou je toch
meer verwachten, of is het dan wel degelijk de fout van de directeur ?

MINISTER VAN JUSTITIE K. GEENS GEEN LEIDERSCHAP .

Schuldig verzuim ?
Als je kennis hebt, en je doet er niets mee, ben je mede schuldig en
verantwoordelijk.
In de rechtspraak wordt de term ‘schuldig verzuim’ gebruikt.
Onze Minister van Justitie, weet perfect dat het huidig detentiesysteem
niet wetenschappelijk verantwoord is. Het is alleen democratisch
verantwoord, omdat er in dit land een politieke wil ( meerderheid ) is
die de spreuk , straffen in de zin van ” oog om oog, tand om tand “, nog
altijd voorop stelt. Ondanks dit geen deel uitmaakt van een verfijnde
moderne maatschappij.
Daarbij gaat de wet er nog altijd van uit, dat er als straf, maar één straf is,
met name de vrijheidsberoving.
Het feit dat gedwongen hulpverlening  ( zorg ) ook een straf is, is in de
politiek nog altijd niet doorgedrongen.
De leuze  ” zorgen voor gevangenen is zorgen voor jezelf “, staat niet
echt hoog aangeschreven. En wie kan dit veranderen ? Juist, een Minister
van Justitie en zijn kabinet. Zij kunnen voortrekker zijn, en een toekomst-
visie maken. Het uitvoeren is nog andere koek.. wetten, structuren enz..
Maar zelfs de politieke wil is er niet, ondanks men kennis heeft dat het
beter moet en vooral ook kan
Schuldig verzuim dus ! Vooral omdat onze Minister zo veel kennis heeft !

WIETBOEREN WERKEN EFFICIENT IN DE NIEUWE GEVANGENIS .

Met repressie bekom je niets, dit is alom bekend. Zoals het nu werkt
( waar wij niet achtr staan ) is de bedoeling van de bak, om mensen te
stoppen in hun criminele activiteiten.
Van zorgen en re-integreren is niet veel sprake.
De gevangenis op zich is een afschrikmiddel. Iedereen weet dat je vrij –
heid verliezen een zware lijfelijke en psychische straf is. Maar lukt dit
ook wel in alles wat met drugs – in de brede zin – aangaan ?
Handelaars die opgesloten geraken, handelen gewoon binnen en buiten
verder.
Op mijn kamer, op de wandeling, het ruikt overal naar de wiet. Een brave
garnaal wordt gestraft omdat hij aan een cipier vraagt om “vriendelijk”
te zijn…Maar voor anderen zijn er toleranties die niet passend zijn in
het huidige systeem.
Ofwel moet men duidelijk zijn. Het is of straffen, of drugs uit de illegali-
teit halen, maar nu wordt de ene delictenpleger niet gelijk als een andere
behandeld.
Stop die koehandel a.u.b.

ZIJN GEVANGENISDIRECTEURS MIETJES, WATJES , DOETJES ?

Allemaal zijn ze zeker niet zo. Een aantal weet perfect dat zorgen voor
hun gedetineerden ook zorgen is voor ons allemaal. Maar een overgrote
meerderheid beperkt zich tot het invullen van zijn toegemeten con-
tractuele voorwaarden.
Hotelmanager. Een daar studeer je dan 4 of meer jaren Universiteit voor.
In mijn tijd als student werd van een Universitair meer dan inzet verwacht,
ook wel inzicht, vooral dieper inzicht.
Inzicht om zijn kennis menselijk te gebruiken, zeker in de sociale studie –
richtingen. Er werd vooral ook verwacht dat men kritisch was, ook in zijn
job. Maatschappij kritisch, met maar één doel, de maatschappij continu
te verfijnen.
Velen vergeten heden ten dage die rol, en stellen zich al tevreden met het
slaafs invullen van hun jobke, en vooral oplettende zichzelf niet te be-
schadigen. Een goede portie idealisme, tot in het naïeve, is weinig terug
te vinden.
Het gaat niet meer om een functie zoals weleer, onderwijzer, dokter,
pastoor… neen, het gaat erom zo goed mogelijk zijn boterham verdienen
en zijn eigen leven goed te maken.
Opnieuw onze ik-maatschappij, terwijl slechts wij allen samen er iets
beters kunnen van maken. Vooral omdat we weten dat beter mogelijk,
maar vooral noodzakelijk is.
We don’t trust in God but in you !

MELAATSE IN DE NIEUWE WANDELING.

Pater Damiaan, verkozen tot grootste Belg ooit in het jaar 2005, is hier
nog nooit op bezoek gekomen. Bij ons laatste medisch onderzoek bleek
er een melaatse te zijn ontdekt onder de gedetineerden.
Na de ontdekking van zijn ziekte ( het duurde wel eventjes 8 weken voor
het zover was ) werd de man in kwestie op afzondering gezet. Hij kreeg
zelfs de kans niet meer, om zelfs na 10 keer aandringen, iemand van de
directie te spreken.
Totale lock out. Geen enkel recht meer, alleen nog eten en drank, zelfs
toiletpapier kreeg hij niet meer. Blijkbaar is dit in onze Belgische gevange-
nissen geen uitzondering, maar door het gevaar ervan wordt er niet over
gesproken.
Lepra lijders kunnen alleen door een Goddelijke reiniging genezen.
Maar God is zo ver af in den bak.
Ondertussen creëert het systeem maar continu melaatsen of uitgestotenen.

GAAT KENNIS VOOR DEMOCRATIE ?

Whaw.. wat een titel… goed voor een jaar discussie, of nog langer.
Maar stel je eens de vraag : als men wetenschappelijk kan bewijzen
dat iets slecht is voor de mens, mag men dit dan verbieden, t.o.v.
een meerderheid van de mensen ? Bvb. rond roken. We weten dat
roken kanker veroorzaakt, mag roken dan verboden worden ? We
weten dat alcohol slecht is voor de mens, mag men alcohol verbieden.
In beide gevallen komen er naast de gezondheidsproblemen ook nog
andere factoren kijken, met name : hoe ver kan men iets tolereren
om een ander doel in te vullen.
Sociaal noodzakelijk en aanvaardbaar, collateral damage inclusief.
Maar wat doen we, waar de wetenschap bewezen heeft dat iets anders
beter kan, en door het anders te doen, dit alleen maar voordelen heeft
voor de maatschappij.  Maar de wetenschap de maatschappij niet kan
overtuigen, omdat het technisch moeilijke discussies zijn, die soms
voor de doorsnee burger niet meteen vatbaar zijn.
Voorbeelden zijn er genoeg. Bv. reizen naar Mars. Geen 3 % van de men-
sen ligt er wakker van, maar het gaat door, en gesteund door de overhe-
den, omdat de wetenschap de overheid kan overtuigen hierin te inves-
teren voor de toekomst.
Men heeft een politiek project.
Maar waarom kan men dit niet evengoed rond andere projecten, bv.
legalisering van drugs. Men weet wetenschappelijk dat dit beter zou
zijn !
Gevangenissen afbouwen ten voordele van zorgcentra. Men weet dat dit
beter zou zijn.
Waarom lukt het de politiek niet dergelijke projecten te verkopen en te
realiseren ?
Waarom kan men bv. wel een abortuswet goedkeuren die op dat ogenblik
zeker geen volksmeerderheid had ? Omdat specialisten overtuigd waren
van het positieve van de wet, en mensen er een politiek project van ge-
maakt hadden.
Waarom kan dit niet rond straffen en gevangenissen ? ( zie ook het artikel
K.Geens als Minister van Justitie, geen leiderschap ).