Media en gevangeniswezen 

De media is al lang niet meer wat ze ooit geweest is. Zelfs de betere zijn vervallen tot een ‘Dag Allemaal’ verslaggeving. Ramptoerisme, cijfers omhoog duwen, dat is het enige waar men naar streeft. Objectieve, gedegen  verslaggeving is niet meer van deze tijd. Het heeft me zo getroffen hoe grote TV-maatschappijen verslag uit brachten over de recentste problemen binnen de gevangenismuren. Het gehalte aan nieuwswaarde kon geklasseerd worden tot een “Ronny en Marina” verhaal. Telkens weer opnieuw lukt men erin, zwakkeren uit de maatschappij, als een soort rand-debielen in beeld te brengen, en als men dan de iets ernstigere duidingsprogramma’s gaat volgen, beperkt men zich hoofdzakelijk tot het hotelgebeuren van de gevangenissen. Zelfs eminente criminologen durven publiekelijk niet aankaarten dat het huidig systeem niet geslaagd is. Prof. Brice De Ruyver krijgt, na 8 jaar veiligheidschef bij Guy Verhofstadt een grote buis… Niemand wil het publiek informeren dat straffen uit de tijd is, het het publiek zelf veel meer baat zou hebben met zorg. De media en de advocatuur besturen het land. De politiekers hollen hen achterna… Een warme, gelukkige maatschappij kan alleen overleven als ze zelf warm is. 

Dode in Gentse gevangenis deze ochtend 

Alleen het systeem is verantwoordelijk.

Net als eerder deze week in Lantin, viel er deze ochtend een dode in de Gentse gevangenis. Alhoewel het officieel om een natuurlijke dood gaat, getuigen buren dat meer dan anderhalf uur hulp geroepen werd. Niemand daagde op. Onze vader/vriend (+ 60 jaar oud) klaagt al weken over het gebrek aan zorg binnen de muren. Hijzelf heeft door stress, een levensgevaarlijke hoge bloeddruk ‘190-220’. De medische, noch de directieve staf besteden aandacht aan zijn probleem. Dit ondanks de 10-tallen verwittigingen. Dit probleem draait niet rond de hotelfunctie van het gevangeniswezen, ‘de luxe’ die er volgens hen teveel is. Echter wel het grote gebrek aan uitvoering van de basiswet 2005 en het decreet 2013, zorg en nog eens zorg, de echte invoering van een zorgoplossingstraject. Ook alle nieuwe Koen-Geens-plannen zijn een misser. Ondertussen vallen er doden en de verantwoordelijken ontlopen hun verantwoordelijkheid. Onze vader/ vriend durft niet meer te spreken, uit schrik voor represailles. Tuchtstraffen staan hem nu te wachten, daarom verzoekt hij ons dit niet te publiceren. Wij konden, omwille van de zorg voor hem, het niet nalaten dit kenbaar te maken op onze verantwoordelijkheid.

Het brandt in de gevangenissen: middeleeuwse martelingen 

We hebben het allemaal gezien op TV: brand in Merksplas, brand voor de deuren van de Waalse gevangenissen. Geen mooi beeld, maar realiteit, en het is slechts het topje van de ijsberg. Meestal gaat het over materiële levensvoorwaarden die niet aangepast zijn aan onze moderne noden. Maar mijn stelling is duidelijk. Dat is mij geen zorg, daar kan je je naar aanpassen. Veel erger zijn de geestelijke martelingen. Het totaal willekeurig en onrespektvol omgaan met mensen door het systeem. In de gevangenis wordt al je menselijke waardigheid afgenomen, en men doet ook niets om aan je herstel – rehabilitatie te werken.
Arm België, arme minister van Justitie, en maar beweren dat het budget op is… Betaal uw mensen meer, beter, en heb er meer respect voor. En vooral : stuur ze ook op bijscholing, om beter voor de gevangenen te zorgen.

Honderden miljoenen gaan naar veiligheid (het leger, bestrijden IS en andere terreur,..). Voor onze eigen veiligheid (beter functioneren gevangenissen) is er geen geld. Men kweekt alleen maar meer delicten in het huidige systeem. En wie is daarmee geholpen ? Niet de gevangene, niet zijn familie,.. niet de ganse maatschappij. Integendeel.

Beste heer Koen Geens: uw score op de ladder van goed zijn is beneden nul.. U preekt inzicht, goedheid, maar het spreekwoord ” een wolf in een schapenvacht ” kan u niet onbekend zijn. Shame on you !

Gevangenen zijn dwazeriken 

Ze zagen, ze klagen, maar ze willen elkaar niet helpen. Als je rondloopt in de gevangenis wordt er alleen maar geklaagd. Iedereen heeft er de mond van vol dat alles zo mank loopt, maar niemand wil er nu direct iets aan veranderen.
Ik heb daar even over nagedacht, en er is maar één grote reden voor dit alles.. de angst voor repressie. 

Er is bij veel gedetineerden zeker de wens om meer op te komen voor hun rechten, maar men denkt altijd aan een eventuele slechte beoordeling in zijn SURB dossier. Alhoewel daar geen zwart op wit bewijzen van zijn, zal het wel zo zijn, het zou anders niet zo leven in de gevangenis.

Natuurlijk is de manier van reageren ook niet altijd zoals het moet. Celmeubilair kort en klein slaan is geen oplossing. Agressie tegen een cipier is al helemaal niet goed te keuren. Maar als men dan een “toelaatbaar platform” ter beschikking stelt is er ook geen reactie…
Iedereen praat erover, maar zeer weinigen reageren zoals het moet : erover schrijven, het gebruik van de officiële kanalen (de Staat dagvaarden), het gebruik maken van interne kanalen (commissie van toezicht, overlegorgaan )…

Kortom, er is al een stukje weg.. maar de gevangenen zijn slimmer dan dat.. ze zeuren erover, kloppen de boel stuk, en gooien daardoor ook hun eigen ruiten in… Sorry collega’s, maar jullie schieten in jullie eigen voeten.. Hang niet langer de slimmerik uit… ondersteun elkaar !

Staking en veiligheid in ‘den bak’

Ja, we staken weer ! Wie ? De cipiers… alle kleuren (blauw, groen, rood), het zal wel nodig zijn.. Werkoverlast ! dat is de reden…
Ik zou me schamen.. meer dan één miljoen mensen zijn op zoek naar werk in dit land.. en hier heeft men volk tekort. Overheid, een schande…  Geen geld hiervoor Minister van Justitie is een schande! 

Arm land, arm België… arm volk dat zo denkt over zijn minder-bedeelden.. en dat zijn niet alleen gevangenen, gehandicapten, zieken, ouderen, armen, daklozen… En niet te vergeten, we denken (en kijken) met z’n allen steeds meer de andere kant op. Eerst “ik”, en dan nog eens “ik”. Het is zelfs geen en – en verhaal meer… Het is een “ik” verhaal geworden. En waar staan we met onze ” eigen ” veiligheid op termijn ?