MOORDENAAR STAPT UIT HET LEVEN.

Hij kon niet om met een tuchtsanctie. Dit is wat de kranten schrijven
over het lot van een gedetineerde die de moord van zijn vader op
zijn geweten heeft.
Hij pleegde in de gevangenis een banale diefstal, en werd hiervoor
gestraft. In een eerder artikel schreven we al , dat straffen geen zin
meer heeft.. maar er alternatieven dienen bedacht. Betrokkene was
als straf zijn werk verloren, en laat werken nu juist in dergelijke
moeilijke momenten het enige zijn wat een mens, min of meer op
zijn plaats kan houden. Iets te doen hebben, iets te betekenen, een
stukje waardigheid herwinnen.
we kunnen niet oordelen over alles, want we kennen het dossier niet
ten gronde. Maar stel je nu eens in de plaats van diegene die de
tuchtstraf uitsprak. Zou jij je niet rot voelen ? En dat doen we allemaal
een beetje te weinig, ons in de plaats stellen van…
Ook ik, beschuldig nu mezelf, momenteel stel ik me niet in de plaats
van de directeur die deze beslissing nam.
Maar ik blijf met één wrang gevoel achter, straffen is zo wie zo geen
goede oplossing.  Jullie, directeurs, zouden professioneel beter
dienen te weten.

OPA SPREEKT DEEL 4 : DE CHAMPETTER.

Toen ik kind was, waren er in ons dorp 2 agenten, een politieagent
en een veldwachter. Vandaag de dag zijn er in datzelfde dorp meer
dan 70 mensen in het korps, en ze geraken niet rond met al hun
werk.
Wat is er gaande… natuurlijk is de wereld anders geworden, er wa-
ren amper auto’s  ( alhoewel ), er waren amper burenruzies ( al-
hoewel ), bouwovertredingen ( nooit van gehoord ), overheidsbe-
moeienissen ( wat was dat de overheid ? ).
Wel, de overheid waren wijzelf, we regelden alles onder elkaar.
Nachtlawaai, dat bestond niet, mensen dienden te werken en tijdig
te slapen. Er zaten amper mensen in den bak, en het overgrote
deel waren dan nog landlopers.
Wat is er gaande in onze huidige wereld ? Wie heeft een verklaring ?
Waren wij ongelukkiger dan nu ?
Ik zou het nog niet zo durven stellen !
We speelden met wat gras, modder en een blok hout, en een
” brokke van n’en velo ” was onze droom als kind. Onze vakanties
waren een daguitstap aan zee of de Ardennen. Monaco, Nice,
skieën, nooit van gehoord.
Neen, ik wil de moderne tijd niet afkeuren, maar het moet ons doen
nadenken. Als we dat dan allemaal goed vinden, die mondialisering,
waarom hebben we onze mentaliteit niet gemondialiseerd ?
Waarom regelen we onze zaakjes niet verder onder elkaar als
vroeger.. Waarom kan een Syriër, een Afrikaan ook niet onze buur
zijn, net als vroeger, met wie we lief en leed delen, zonder politie.
Mijn opa zei altijd : in onze tijd was het veel beter. Wat moet ik nu
zeggen ?  Weet je, wij hadden schrik van de champetter.
Was het schrik of respect ?

B.F.W. BANDITS FOR WORK.

Regering stimuleert de tewerkstelling.
We hebben er lang en diep over nagedacht, maar de reden waarom
onze regering weinig of niets wil veranderen in haar detentiebeleid,
is heel snugger.
Stel nu eens dat alles plots veel beter wordt, er bv. 4.000 gedetineer-
den minder zouden kunnen zijn in België,  wel dit zou een groot
economisch drama zijn… Heeft U al eens nagerekend voor hoeveel
tewerkstelling onze delictenplegers wel niet zorgen ? En nu juist
Charles Michel gaat voor jobs, jobs, en nog eens jobs.
We  waren altijd nogal sterk in hoofdrekenen, en hebben het eens
voor U uitgerekend. Criminaliteit staat in België voor meer dan
35.000 jobs, en daar is nog geen enkele politie agent bij gerekend,
want laat ons die toebedelen aan de algemene openbare orde, een
andere tewerkstellingspool.
Inderdaad, over een dergelijk groot aantal tewerkgestelden gaat
het, dus in de huidige omstandigheden is het niet wenselijk een
modern menselijk detentiebeleid uit te bouwen, dat zou instaan
voor een vermindering van de criminaliteit, dit om het hogere doel
niet te schaden.
Wenst U de volledige studie over het cijfermateriaal, geef ons een
mailtje.

SPAANS OF MANIEREN ?

Ik ben 2,5 jaar in den bak. En vrij veel zag ik het lessen-aanbod voor
gedetineerden. Meestal basispakketten, en dus viel ik nog al eens
uit de boot. Niet voldoende motivatie was de uitleg van de personen
die de intake’s afnamen ( ten minste zo stond het op het officieel
papier ). Maar eigenlijk diende je in mijn geval te lezen, geen nood
aan extra les, door het laag niveau van de lessen.
Maar het hield me vooral bezig dat, in die 2,5 jaar er wel telkens les-
sen Spaans worden aangeboden, maar nog nooit iets rond normen
en waarden, leefregels ( ja, misschien zelfs leefregels in den bak ).
Blijkbaar gaat men er van uit, dat iedereen dit goed kent.. maar in de
praktijk is niets minder waar.
Ik stimuleerde dit via pastoraal werk, maar ook daar geen oren naar..
schrik om te ” autoritair over te komen “.
Wat is er nu verdomd zo erg om een stukje te heropvoeden in den
bak ? Denk je dat het hier overloopt van de goede manieren . Een
goede dag zeggen , doen alle wandelaars in de bergen, maar hier
blijkt dit on-mo-ge-lijk !
Waar zijn we mee bezig ?
Ik voel me beschaamd nog te leven in deze maatschappij. Is herop-
voeden niet juist een taak van het straffen ?
Neen, het is belangrijk te kunnen vloeken in het Spaans.

STRUGGLE FOR LIFE .

Zijn we dagelijks allemaal zo druk bezig met overleven, met het in –
vullen van primaire taken, die levensnoodzakelijk zijn ?
Vast en zeker, en dit is normaal. Dit is noodzakelijk. Het leven is niet
gemakkelijk. Maar het gaat niet alleen om wat we doen ( of moeten
doen ) maar vooral ook over hoe we dat doen. We kunnen alles doen
als een zombie, op automatismen. Maar we kunnen dat ook doen
met wat peper en zout, met een opgewekte visie van zoveel moge-
lijk lief zijn voor elkaar, zodat het voor ons allemaal samen, het
leven wat aangenamer wordt.
Er zijn daar heel veel middelen voor. Van uitgaan, sport, amusement
tot het kweken van een eigen levens-attitude van bv. altijd lief om-
gaan met elkaar.
Steun ons ten volle in ons project Port to Hello.
Wij hebben U nodig.
Make aub. jour friends our friends.
Let them like us, and we will like you !

GENT, BURGEMEESTER TERMONT IN DE DOOZE ( NIEUWE WANDELING )

Onze woorden waren nog niet koud  ( zie ons art. Is Termont D.
schuldig ) of de TV- zender één kwam met een faktuur af van 28.000
euro, van Optima Bank, aan een fillière van de burgemeester, zomaar,
zonder uitleg.
De uitleg was  ” het is wat het is  “, en daar komt men dan zogezegd
mee weg. Wat denkt U ?
En nu nog straffer, het gat van de Optima Bank zal zo’n 115 miljoen
euro zijn, ofte 4.600 miljoen oude Belgische franken ( 4,6 miljard oude
franken ! ) dixit de curatoren, maar de belastingbetaler zal er niets van
voelen.
Wie gaat dat gat dan vullen ? Ja beste mensen, bij ieder faillissement
moet er ooit iemand de tekorten aanvullen. Meestal de banken, de
leveranciers enz.. en wie zijn zij dan wel ? Zijn zij geen belastingbe-
taler .. ?
Je weet wel, verliezen ( niet-betalingen bij faillissement bv. ) schrijf je
af op je bruto inkomen.. dat wil dat zeggen : dat je minder belastingen
gaat betalen. Wie is er dan de dupe ? Het slachtoffer is de belastingen
en wie zal die aanvullen … wij allemaal.
Santé mr. Picquer en mr. Termont.

BEN IK EEN VISIONAIR ?

Is mijn  ” ikje ” het beste !
Ik ben bang voor de toekomst, de onverschilligheid. De non-interesse
in het wij-verhaal. Ja, elke dag zijn er wel gebeurtenissen waar we ver-
ontwaardigd over zijn, maar het draagt niet verder dan dat. We draaien
de pagina’s om, en kijken al uit naar een volgend accident.
Ik kijk wat verontrustend naar die ‘brood en spelen’ mentaliteit, naar dat
na-apen van de glamour- en glitterwerled, de would-be profeten uit
kunst en cultuur, en dan spreken we nog niet over politiek.
Een wereld van gehaaide advocaten, waar geen enkele menselijke
warmte in opbloeit.
Ben ik gefrustreerd ? Eigenlijk wel. Maar het is niet allemaal negatief,
het zet me ook aan om de pen te blijven gebruiken, om aan te zetten
tot een ethisch reveil.
Het maakt me ziek, hoe mensen op internet elkaar afslachten met
woorden,  en bedriegen  ( afspraken niet nakomen). Is het dan echt
een teken van oud worden, vast te stellen dat het triestig gesteld is
met ” normen en waarden” in de opvoeding…
Ja, er is ook nog hoop, maar die stemmen laten zich zo weinig horen.
Misschien zijn er wel politici die ook zo denken, maar hun stem is
bijna niet te horen.
Volg ons via ons project  ” Marc Den Dodo “.
Wij willen boven alle politiek heen een signaal geven, samen met vele
anderen, dat het anders kan.. We zijn ervan overtuigd dat een meer-
derheid van de mensen dit wil.
Alleen moeten we samen datzelfde anders bepalen.
Een Humanistisch – Christen   ( lees apart artikel ).

PAPOE, MAN MET EEN VISIE .

Hoe durf je dat over jezelf te schrijven.
Ja, ik durf het aan, omdat de feiten me gelijk geven. Als je de onderwerpen
zou die allemaal aan bod kwamen op Port to Hell o, zal je onder meer le-
zen over ” Verplicht naar school vanaf 2 jaar “. Ondertussen heeft de
Vlaamse Regering dwingende regels ingevoerd ivm. het kindergeld, om
kinderen vanaf 2,5 jaar, naar school te sturen.
In Nederland woedt de discussie ten volle, en er is een parlementaire
meerderheid te vinden.
In mijn artikel  ” Artificiële intelligentie “, sprak Papoe over een super-
computer tegen criminaliteit. Weet je wat deze week de regering heeft
beslist ?
Een super-computer van 22 miljoen euro voor politioneel opsporingswerk.
Ook de zorg ivm. terminaal zieke patiënten kwam bij Papoe aan de orde..
wat is er in het nieuws ?
En dan is er Papoe zijn Feniksproject ivm. detentiebeleid in de 21-ste
eeuw, mijlen ver vooruit op wat de politiek denkt, maar geloof Papoe,
ooit komt het er van, en dan zal men schuddebollen.
Waarom hebben we zo lang gewacht ?
Waarom worden visionairen zo vaak aan de kant gezet …
Zie apart artikel.

MEVR. DE DIRECTRICE NAESSENS.

We gaan je missen.
Elke dat is een beetje sterven. Maar als bijzondere mensen uit je leven
wegvallen is dit nog opvallender. Het is zonder tromgeroffel geschied,
zo maar plots in alle stilte. Een boegbeeld uit het Gentse Gevangenis  –
leven is plots gepromoveerd.
Proficiat ! Maar spijtig voor ons allemaal. Zelfs een gevangenisdirecteur
kan iets uitstralen dat ons allemaal treft. En ja hoor, deze knappe dame
had het wel in zich.
Dat van die aandacht voor ieder mens.
Ik noemde haar al eens oneerbiedig  ” de hotelmanager “, maar ze wist
dat ik van provoceren hou. Ze wou heel veel,  maar natuurlijk zat ze ook
in dat keurslijf. Het was altijd maar apotheker spelen, wikken en wegen.
Ik was verliefd op Mevr. Naessens en stuurde dan ook heel veel brieven,
we durven het woord ” stalken ” niet vernoemen… waar ze was wel over-
tuigd van mijn goede bedoelingen.
Spijtig dat er niet meer tijd was.
Mevr. Naessens, ik sta helemaal niet alleen met die gevoelens, allen
samen hielden we van U, omdat het ook wederzijds was, we danken U
voor alles, en we wensen U vooral veel goeds in Uw verdere leven
Wij gaan U echt missen….

JORDY UIT GENT IN EEN TENT….

Jordy net uit den bak.
De Blaarmeersen, de Nieuwe Wandeling, de dooze, wie kent er in
het Gentse die namen niet. Maar al te vaak staan ze ook voor schan-
dalige dingen die gebeuren, en dit nog altijd op van vandaag in onze
over-ontwikkelde maatschappij. Ja het is oneerbiedig wat ik doe,
mijn treintje aanhangen aan de miserie van een ander.
Maar ik ben zo emotioneel geworden door wat zich recent afspeelde in
het Gentse, de dood van een 19-jarige, door verhongering..
Wat me positief stemde is de open brief van een sociaal werker die
stelde : we hebben er allemaal fout aan.
Ook in den bak worden nog steeds levens kapot gemaakt, en we zijn
bezig met allerlei statistieken. Shame on us !
Ook in den bak sterven mensen van honger. Honger naar liefde van
ons allemaal. Waarom moet het altijd duren tot er erge feiten gebeu-
ren vooraleer we reageren ? En zeg niet, we weten van niets. Het is
maar hun verdiende loon.
Neen mensen, net als de die sociaal werker, zeg ik, we zijn allemaal
schuldig. En ja, we zijn bang geworden, uit schrik elkaar te kwetsen,
om te zeggen waar het op staat.
Stop die hypocrisie,  durf de zaken te stellen zoals ze zijn. Stop met U
nog weg te steken van :  geen tijd….
Elk van U  ( Ja, ook U lezer ) draagt verantwoordelijkheid. Waarom sta
je niet op ? Waarom kom je niet op straat ?… ja, dat is te zwaar… wel
verdorie, start dan minstens met onze blog viraal te make
Deze boodschap moet je koude rillingen doen krijgen.
Geen Jordy’s meer.
Laat al je facebook vrienden echte vrienden worden.
We like Us and You  !