Nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent

In Gent opende in het najaar van 2014 een nieuw centrum voor gedetineerden. FPC Gent is een forensisch psychiatrisch centrum waar geïnterneerden behandeld worden. Geïnterneerden hebben een psychiatrische of psychologische stoornis en hebben daarnaast een delict gepleegd. FPC Gent werkt aan een veiligere samenleving door het risico op delicten door (ex-)geïnterneerden te verminderen en hen te resocialiseren en te re-integreren in de maatschappij. Voorheen was er voor veel geïnterneerden enkel plaats in gevangenissen. Met de komst van FPC Gent kunnen deze mensen behandeling krijgen voor hun stoornis.

Meer informatie op http://www.fpcgent.be

Numériser 2

Numériser

Numériser 1