Een gedicht 

Heer,
er valt geen blad van
een boom

buiten U om

U bent aanwezig in alle leven

en in de loop der dingen.

U weet van mijn vreugde
van mijn beproevingen

en van mijn tranen.

Laat die gedachte

mijn troost zijn.

U raapt op wat is gevallen
en maakt het nieuw. 
Toon Hermans