KOEN GEENS PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK VOOR DRIE DODEN LUIK

Juridisch zal onze minister wel gelijk hebben, neen alles is ‘wettelijk’ mooi toegedekt. Geen verwijten. Maar hoe ben je als mens wanneer  je schuil gaat achter deze slogan. Volgens de krant het Laatste nieuws van vandaag zaten verschillende hiaten in het parcours van bewuste dader.. Maar telkenmale, en dit niet alleen in dit geval, maar in alle gevallen wordt amper iets gedaan met de gedetineerden. De media, de politiek, ze stellen vast wat er gebeurd, ze roepen om het meest, maar ze doen niet wat ze moeten doen. Ja vlug wat noodmaatregelen, onder het motto, nog meer put, dus nog meer haat… Maar geen structurele oplossingen. Universiteiten brengen allerlei studies, een gezond mens met praktijkervaring weet wel de klepel hangen, en vele PSD-ers (psychologen van justitie) weten wel wat anders moet… MAAR ER KOMT MAAR GEEN BUDGET  Ja Koen Geens je kan niet naast je verpletterende verantwoordelijkheid kijken als mens, je kan het je als mens ethisch niet langer meer veroorloven, niet te reageren. Het is amper van dit weekend geleden dat we onder ‘ik kom in opstand’ een titel schreven over een man met 41 veroordelingen in W Vlaanderen, en waar de familie boos (en terecht) met het hoofd schudde, voor al dat leed dat veroorzaakt werd. Opnieuw is onnodig leed gebeurd !!!ditmaal in Luik.

En ik noem paard en kar, ja de minister is verantwoordelijk.

Weet je, ik kamp met zware mentale stress, ik zag de ‘psychiater in drie jaar tijd, drie maal drie minuten, waarvan de dr. telkens één min. spendeerde aan het zeggen van Mr. De Munck, ik heb maar drie minuten, heb je pillen nodig, kan ik u daarmee helpen…

Meer tijd, meer zorg is er niet in den bak. Neen niet meer bak, maar meer zorg is er nodig, en daarvoor meer geld, of efficiënter geld)

Ik walg van die valse profeten, zoals Mevr.  Carina Van Cauter van open VLD, die alleen nog maar meer ‘put’ willen organiseren, ik hoop dat ze het ook voor haar eigen familie voorziet, want ze zijn ook niet vies van een zwartje te doen, en dan maar roepen in het parlement.  Schame on you !!! (hoe is dat spreekwoord, van in eigen boezem te kijken).

Neen ik praat de daad helemaal niet goed, dit is over erg. Maar nog erger is dat onze wijze van handelen (met name niet reageren, of verkeerd reageren) het alleen nog maar erger maakt. GEVANGENEN   WIE OOK   VERDIENEN NIET MEER STRAF    MAAR ANDERE STRAF     EEN STRAFFE AANPAK VAN STERK GEINDIVIDUALISEERDE ZORG EN BEGELEIDING    EN ALLEEN DAT IS GOED VOOR DE MAATSCHAPPIJ ZELF  OM DEZE EN GENE ZAKEN MAXIMAAL TE VOORKOMEN

OF KIEZEN WE VOOR HET RADICALE:  ALLEMAAL DE KOP AF    IS DEZE KEUZE VOOR BESCHAAFDE MENSEN DE KEUZE!!!

 

NEEN NEEN NEEN         ZORG    ZORG    ZORG    EN MEER ZORG

DAT ALLEEN IS DE OPLOSSING

MARC DEN DODO

 

WE KOMEN IN OPSTAND

O N B E G R I P

 

Uittreksel uit de krant van west vlaanderen (KW 25.05.18)

“Voor de familie van Bernadette Roelens, die in de Vladlostraat in werken woont, klinkt die uitleg onbegrijpelijk.”Hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo iemand nog vrij rondloopt”, zegt haar man Eric Deseure. Hij waakt samen met zijn kinderen dag en nacht bij het ziekenbed van zijn vrouw. Als ik lees dat die man al 41 veroordelingen opliep en toch nog vrij rondloopt en met een auto mag rijden, waar zijn we dan mee bezig ?

EN ZO GAAT HET VERDER

IK ZEG U WAAROM DE BURGER UIT DE STRAAT EEN POLITIEKE CRISIS DOORMAAKT !WAAROM DE BURGER UIT DE STRAAT OPSTAND WIL TEGEN AL DIE POLITIEKE ONWIL !

Ja we zijn op zovele vlakken niet goed bezig, omdat we gewoon niet het geld op de juiste plaats willen besteden, met name in totale ZORG

Het detentiebeleid in BELGIE is een ware R A M P  en heeft geen enkele ZIN

STRAFFEN OP DEZE WIJZE IS OUT OF TIME

 

41 veroordelingen en dan !!! Niets is er anders geworden… en HOEVELEN ZIJN ER NOG ZO !!!

HOELANG DULDEN WIJ DIT NOG

NEEN WIJ MOETEN NIET MEER STRAFFEN MAAR ANDERS

SORRY HEREN RECHTERS EN POLITIEKERS JULLIE ZITTEN NOG OP EEN STOOMTREIN

STRAF MET ZORG, waarbij zorg staat voor begeleiding, bijscholing en vooral ook OPVOLGING

WANNEER ?  WANNEER ? WANNEER ?

Welke pers wil nu eens eindelijk zijn verantwoordelijkheid opnemen en dit ‘ernstig probleem’ dagdagelijks aan de schandpaal zetten

Mr Crombez ! Mr Calvo ! al diegenen die het goed menen, verzamel nu de troepen, en toon een forse reactie, DURF DE REVOLUTIE AAN, 68 is 50 jaar terug, maar de problemen zijn nog levendiger en erger. Wij rekenen op iedereen met gezond verstand

Schrijf ons als je ons project wil kennen, of meer ‘ervaringsdeskundigheid’ weten

 

 

 

MENSELIJKE GEDRAGINGEN REALISEREN INTERACTIE MET DE WERELD D E N B A K V O L STERREN

Ik ben geen psycholoog, maar verdiepte me wel even in wat het leven in de bak met je doet, en hoe mensen reageren, en zo hun gedrag aanpassen.  De eerste psychologen (wettenschappelijke) waren de behavioristen, deze gingen ervan uit dat stimuli (prikkels) aangeboren, of aangeleerd, of ervaren, het organisme er toe aanzetten een bepaalde respons te geven. Later ging men aanvullend over naar het feit dat alle handelingen (gedragingen) van ieder van ons in interactie staan met de wereld, en zo hun gevolgen hebben, NIET IN HET MINST BIJ ONS IN DE BAK, waar mensen zo wie zo al onder hoogspanning leven.  De wijze van reageren is sterk afhankelijk van ieder individu afzonderlijk. Maar er zijn algemeenheden te erkennen, die gelden als meest normaal of voorkomende. We schetsen een typisch voorbeeld.

Binnen de bak brengen een grote groep gestraften, in een strak georganiseerd  systeem, en onder direct gezag van een hiërarchie van machtsdrager, al hun tijd door, waarbij ze totaal in de onmogelijkheid zijn, iets van hun leven zelf te bepalen.  Ik verklaar me nader.  Alle personeel, op de directie na (en dat lijkt zeer eigenaardig),draagt stars end stripes.  Het uitwendig dragen van dit soort emblemen en rangordes, maakt de gevangenen totaal ondergeschikten (de gevoelservaring van een militair/politioneel systeem)  Er is verder niet alleen het gevoel van de gedetineerde, er is ook het verschijnsel, van de drager zelf. Met name naarmate hij meer sterren draagt, des te meer hij of zij zich ook gedraagt naar de kwantiteit ervan. Ook de kleur (zilver, goud) is sterk bepalend.. Alleen is er het ontbreken van de generaals, wat opvalt..   Scharen ze zich mogelijks bij het zorgend personeel ? (dat trouwens allemaal absoluut uitblinkt in het nihilisme, t.t.z.  ze dragen uit respect voor hun medemens, al zijn het gevangene, ostentatief geen uiterlijke kentekens)

En nu stel ik de vraag aan de psycholoog !  Hoe zijn de gevoelens (de reacties op de stimuli) van de gedetineerde, door zijn situatie van,   frustratie, stress, agressie, moedeloosheid.  Wat wil je verwachten van een mens, wanneer de stimuli niet positief zijn. Inderdaad de verkeerde reactie.

Er is maar één oplossing voor dit zwaar probleem, vervang alle huidig personeel, door opvoeders of sociale werkers. Schaf alle uiterlijke machtskentekens af, dit zou al een eerste heel belangrijke stap zijn, niet alleen voor de gedetineerde zelf, maar ook voor hem of haar, die zijn gouden ster in zijn hoofd heeft zitten… Wat helaas nog al te vaak gebeurd.

Mevrouw de hoofdverpleegster, waarom draag jij geen gouden ster, met een gouden streep eronder, waarom draag jij alleen een roze hartje.

 

Een deel uit het verhaal Van Marc Den Dodo en zus Leen

 

KOEN GEENS WERKT NOG MET SCALPEL IPV EEN LASER !!!!

Lieve lezers !

Dit is een noodkreet

Stel je voor dat  morgen hartchirurgie, hersen chirurgie, en ook andere, terug allemaal met de botte bijl zou gebeuren, i.p.v.  de moderne computer en laserinfrastructuur. Maggie de Block, minister van volksgezondheid, schaf alle budget af voor moderne technieken.  Het land is te klein.

Maar eigenlijk gebeurd ditzelfde binnen ons ministerie van justitie, ik kan niet spreken over de organisatie van onze gerechtshoven, maar ik lees ook hier, wat ik lees. Waar ik wel kan over spreken, is de strafuitvoering, meer in het bijzonder de gevangenissen. Sinds 2005, ja 13 jaar al, bestaat een wet (de basiswet) waarin wettelijk wordt vastgelegd, hoe straffen zal gebeuren, om te voldoen aan de door de wetgever gestelde eisen, aan het doel van een straf, met name, vergelding, rehabilitatie, afschrikking, onschadelijkmaking, herstel en compensatie.

Het idee is er, de wet is er, maar de uitvoering loopt ok zo mank.  De minister, hem persoonlijk verwijten we niets, weet wat er hem te doen staat. Maar de uitvoering is een drama, er is geen geld.  Ik zou het durven stellen, er is geen politieke wil. De chirurg trekt naar het oorlogsveld,met paard en kar, maar zonder wapens.

20.000.000.000  Euro, (twintig miljard euro) gaan onze nieuwe vliegtuigen  kosten…waanzinnig… om vrede te brengen, of om krijgertje te spelen.   Lieve lezer de keuze is aan u

GESTRAFTEN WORDEN MEER EN MEER VERGETEN DE VERGEETPUT VAN ONZE HUIDIGE BAK ANNO 2 0 1 8

Villa politica,

 

Deze week was er in het vragenuurtje van het parlement, een onderhoor van Koen Geens, minister van justitie, dit naar aanleiding van de ‘vrijgelaten gedetineerde’ die in Antwerpen een verpleegster van justitie vermoorde.

Een drietal parlementairen ondervroegen de minister, o.a. Carine Van Cauter, van open VLD. Opnieuw bleek de doortastendheid waarmee open VLD, de gestraften nog dieper in de put wil steken. Wetenschappers uit vele Europese landen, maar ook in België, zijn het er mee eens dat dit nu, geen ethisch verantwoorde oplossing is. Maar het is politiek interessant, de grote massa, oog om oog, tand om tand, na te lopen.  Heel recent schreven we nog een titel onder, ‘De KU Leuven geeft me gelijk’, dat handelde over een studie, ‘de gevangenisstraf-een reflectie’  Hieruit blijkt overduidelijk dat we in een zogezegd modern westers beschaafd land, België, niet zo goed bezig zijn met de uitvoering van de straffen. Gaat het om meer luxe, helemaal niet !  het gaat om meer ZORG. Mensen verbeteren tot genormaliseerde personen, die terug kunnen in de maatschappij.

Dat vraagt  ZORG  en  GELD    Ons  budget in België is niet eens 1/3 van het Europees gemiddelde.  Arme minister, ooit raken wij vrij, en wij zullen u niet vergeten. Wij blijven aankloppen