Schoenmaker blijf bij uw leest! 

Als men niet kan meespreken over filosofie, zwijg dan… dixit professor J.P. Van Bendegem, docent logica en wetenschapsfilosofie U/ Gent. Kort gezegd, schoenmaker blijf bij Uw leest. Onze moderne tijden lopen over van allerlei mensen die over alles zomaar hun mening hebben, en dan het ik het over twee soorten: de politiekers en Jan met de pet. Beiden hebben zowat over alles een mening. Van politiekers zou je verwachten dat ze verstandig genoeg zijn dit niet te doen.. gezien meestal hun specialiteit.. maar desondanks, weten ze over alles wel een mening te spugen; het moet tegenwoordig zo. Een politieker moet alles weten.. en denkt ook alles te weten. Anders is het met Jan Modaal, ook die heeft zo wel zijn eigen visie en zijn standpunt over alles, maar meestal totaal zonder fond, gesteund op boute uitspraken van volksmenners. Laat ons bv. eens spreken over de Panama Papers en de rijkentaks. De meeste mensen zien dit zo eenvoudig: pak die 1 % superrijken, en het gat in onze begroting is zo opgelost… niet zo eenvoudig. We zijn allemaal www – (internet) fans, maar in dit geval staat www gelijk aan 3 x weg. Inderdaad, de rijken zijn rijk genoeg om zich te organiseren. Laat ons stellen dat we bv. wel een appèl zouden kunnen beroepen op het sociaal verantwoordelijkheidsgevoel van de rijken, en een taks bv. op een vermogens-winst ( dus niet zuiver op vermogen, maar op de winst erop ) wel een haalbare kaart kan zijn.. en na berekening zo’n 5 miljard zou kunnen opbrengen, misschien zelfs 7,5 miljard.. Dit is ongeveer 1/3e van wat de groei per jaar voor de maatschappelijke kost zou zijn de komende jaren ( +/- 22 miljard per jaar extra kosten ). Laat ons hier maar zeggen mr. De Wever en andere regeringsleden, Uw boute uitspraken van ‘ we raken niet aan de middenklasse ‘, zijn typische politieke woorden in de wind, volksverlakkerij. Laat ons elkaar geen mietje meer noemen. Ofwel zullen de besparingen heel veel pijn doen, ofwel zullen de miljoenen midden-klasse Belgen ook een duit in het zakje moeten doen ! Of kunnen we verdragen dat er een totaal sociaal bloedbad komt op de kap van de zwaksten onder ons. Dan volg ik Rik Torfs : laten we allen samen (rijkere, middenklasse, en ook zwakkeren) een gemeenschappelijk project van maken. Laat ons politiek echt opofferen om een sociaal-democratische gemeenschap te vormen. S.R. ( sociaal radicaal ). Er is een project, nl. het project van samen, en nu eindelijk een stop te zetten op ” ik “. Neen, N.V.A, en regeringsleden : jullie zullen uit een ander vaatje moeten tappen, en stoppen met beloftes die niet haalbaar zijn op korte termijn, tenzij we een groep ( 95 % ) van alle Belgen willen aborteren. Waar hebben we dat nog gezien en gehoord ? Mr. De Wever, er zijn ook nog middenklassers die een ” wij ” gevoel hebben.