JUSTITIE (gevangenissen) ROME (de kerk) TITANIC (de boot): FAILED INSTITUTES 

Weet je, niemand geloofde dat de Titanic kon vergaan. Niemand in de Westerse wereld geloofde dat Rome/ de Kerk kon vergaan. Justitie gelooft nog altijd niet dat het kan vergaan. Maar in feite is het voor alle drie zo. De Titanic ligt al 100 jaar onder de zeespiegel, Rome davert al 50 jaar op zijn vestingen, en Justitie bij ons , is al lang failliet, ook al beseffen ze het zelf nog niet. Wat hebbben die drie gemeen ? Ze zijn alle drie instituten die onverwoestbaar lijken, log, en niet openstaand voor opmerkingen, en vooral verandering. Een oude wijze heer, 88 is hij bijna, schreef me heel recentelijk in ons briefschrijf-programma, dat ik nog altijd niet gesnapt heb hoe een staatsadministratie werkt (overleefd). En vooral dat ik alleen mezelf schade toebracht door iets te proberen te veranderen. Voor Justitie heeft het bijna een eeuwigheid geduurd om de gevangenissen te veranderen naar Penitentiaire Instellingen, wat een ommezwaai… wat een verandering, maar inhoudelijk is er niets gewijzigd, den ” bak ” is dezelfde vergeetput gebleven.. men blijft volharden in dezelfde boosheid.. tot de ijsberg eraan komt…en dan speelde het orkest verder… Terwijl we leven in een onmogelijke technisch snelle evolutie blijft Justitie maar koers varen haar het noorden, richting ijs, en de verdoemenis.

Arme Justitie, dat zijn mensen niet graag ziet. Sociale psychologie, groepsdynamisme, moderne cognitieve en bio-chemische wetenschappelijke psychologie.. allemaal hebben ze hun vele aanhangers, maar niemand lukt erin het vaarwater te veranderen. Te traag… te laat… En er is maar één slachtoffer, jullie allemaal, jullie de maatschappij. De maatschappij kweekt en houdt haar eigen criminaliteit in stand. Hoe meer en zwaarder we straffen, hoe meer het in ons gezicht terugkaatst. Zovelen die dit weten, en toch halsstarrig verder doen. Wie zal ooit echte verantwoordelijkheid nemen ?  Wie zal heel kortelings de naam van Penitentiaire Instellingen, wijzigen naar Penitentiaire zorgcentra.. ? dat zou pas een koerswijziging zijn.. weg van die ijsmaniakken.