Chef van de maand, sporen in de wc-pot van ons geheugen

Oesje Marc! Heb je wiet gerookt?

Deze metafoor heeft echt wat meer uitleg nodig, want ik snap hem niet.

Het gaat hem over schrijven, en het doel ervan. De steeds voorkomende vraag van, waarom doe ik het? Velen antwoorden alvast, het is therapeutisch voor mezelf, en dit is een nobel doel, maar als je gans eerlijk bent, er is ook een hoger doel, met name, de hoop en het verlangen dat de boodschap zal begrepen en overgenomen worden. Dat de inhoud zal blijven voor de eeuwigheid. Ik noem dit de opname in ons collectief geheugen. Oneerbiedig gebruik ik de metafoor van de wc-pot, waar alles in gaat, vooral afval, ja dus ons geheugen krijgt heel veel te verwerken, en hier komen we dan tot de werking, van onze hersenen, om sporen na te laten, dingen die blijvend meegaan, zoals bv, bij ons in detentie ‘chef van de maand’, uit de teksten van onze blog ‘port-to-hell-o’, is het nodig steeds veelvuldig te herhalen, maar ook treffende zinssneden te gebruiken.

Het deed me zo deugd, in de wandelgangen te vernemen dat er een soort heimwee ontstond naar de hogervermelde reportages, dit bewijst dat er aandacht is voor de door mezelf gemaakte teksten, wat net de bedoeling is, niet om mijn eigen ego te strelen ( ik zou volgens sommigen narcistische trekjes hebben). Neen, belangrijk is dat de boodschap aanslaat. Heel recent kreeg ik zelfs, een voor mezelf belangrijke titel, met name ‘Mr. zorg’ en dit na vele minder aangename uitspraken. Ik ben steeds vertrokken van het idee, neen, door mij zal de wereld niet totaal anders worden, maar ik doe minstens de inspanning, om die ene steen in de rivier te verleggen, waardoor de stroming nooit meer dezelfde zal zijn. Doe jij ook mee? Verleg doelbewust die steen, zodat jouw levensloop het leven zinvol maakt, op deze manier heb je minstens één antwoord op je vraag naar de zin van het leven. Ja dus alles heeft zin, omdat alles op alles invloed heeft. Jouw positieve instelling is een bron van zingeving, doe er aan mee, steun onze actie, een lach, een goedendag, mekaar echt zien, het geeft zoveel warmte, en let op de (lange) winter staat voor de deur, we zullen het nodig hebben!

Marc Den Dodo

(uit de Gentse nieuwe wandeling gazette)