Ik, een apostel …

Ik had al allerlei domme bemerkingen naar mijn hoofd gehad in P.I. Beveren waaronder ‘de meest storende domme kloot’. Maar ik liet dit meestal voor wat het was. Weloverwogen, en in uitzonderlijke gevallen, probeerde ik een zinnige uitleg te geven waarom ik een en ander probeer te realiseren voor mijn medegedetineerden. Waar ik in Beveren door een groot van de gedetineerden vol wantrouwen en onbegrip werd beschimpt, ondervond ik in Gent een veel volwassener ontvangst. Er was een zekere nieuwsgierigheid, afwachtendheid,… en meestal had dit een positieve ondertoon. Toen er me iemand aanspraak met de titel ‘apostel’ streelde dit op een bepaalde manier wel mijn ego. We raakten in gesprek en hij prees de werking van de Port to Hell-O, het platform dat ik samen met een aantal collega gedetineerden opgestart heb. De man in kwestie vond het “zijn tijd ver vooruit” en vernieuwend in de geschiedenis van de Belgische justitie. De persoonlijke verhalen van gedetineerden, praktijkervaringen rechtstreeks uit diverse gevangenissen verteld door gedetineerden, cartoons over het leven in de gevangenissen,… Een diverse staalkaart van artikels over de Belgische justitie in combinatie met verhalen van achter de schermen.

Dit alles is ook wat zoveel vraagtekens oproept, en ook hier en daar wat weerspannigheid. Maar wat de inhoud betreft, is er niets nieuws. Alles is gestoeld en overgenomen van eminente figureren of instellingen. Onze wijsheid is deels overgenomen van de vele stellingen en studies opgemaakt door anderen. Wat uniek is, is dat wij het brengen vanuit de praktijkervaring van gedetineerden. Dus met een ‘roze bril’ op. Maar we hebben slechts één doel, net als die andere positieve actoren, continu blijven de aandacht trekken op het hervormen van de strafuitvoeringen. De huidige strafuitvoering dateert uit een periode van ca. 150 jaar geleden. Laat ons eerlijk zijn, de maatschappij van vandaag heeft quasi geen enkele gelijkenis meer met de maatschappij van toen. Waarom blijft men zo halsstarrig vast hangen aan een verouderd en totaal nutteloos systeem? Ik ben gelukkig een apostel te zijn. Ook van de apostels zijn er enkele gestenigd omwille van het blijven volgen van Christus. Welnu, ook naar mij werden er al stenen geworpen, maar gelukkig heb ik nog een vetreserve, ‘een dik vel’ zoals men wel eens zegt. Samen met enkele medegedetineerden blijven we verder berichten de wereld inzenden. We maken cartoons, schrijven ons verhaal op. Samen blijven we dapper ijveren voor een andere en betere strafuitvoering. Anno 2015, 16 of 17 waardig… Steun ons hierbij! Vraag je vrienden en kennissen om volger te worden van onze Facebookpagina en laat ze ook deze blog lezen. Zo wordt onze boodschap meer verspreid. Bedankt!!!

De redactie