OM EVEN NA TE DENKEN…

Wanneer we de schipbreuken van de bootvluchtelingen bij Lampedusa, in Italië en Kos, Griekenland, aanschouwen, stel ik mij de vraag waarom deze drenkelingen geen voorkeur geven om te emigreren naar Quatar, Nigeria, Saudi-Arabië, Bahrein of Koeweit? Waarom willen zij absoluut hun leven wagen om naar Europa bij de “ongelovigen” te komen? Terwijl de Golfstaten door de ontginning van de petroleum de rijkste staten zijn en bovendien ook nog veel moslims huisvesten. Wanneer (op nagenoeg alle tv zenders) Unicef oproept om de hongersnood in de hoorn van Afrika te verhelpen, wil ik de aandacht van iedereen toch vestigen op het feit dat de betrokken Afrikaanse staten merendeels Islamitisch zijn en dat die moslim-broeders onderling oorlog voeren, daardoor hongersnood veroorzaken en zonder verpinken elkaar uitmoorden.

Wat doen hun moslimburen? Marokko? Egypte? Tunesië? Quatar? Nigeria? NIETS !
En de Rode Halve Maan (= Rode Kruis van moslims)? NIETS !

Want het zijn wij, de ongelovige westerlingen, die moeten geven… en blijven betalen! Met de gelden van de Westerse wereld, de ongelovigen, bouwt de Perzische Golf luxehotels, futuristische steden, koopt ze vliegtuigen, grote luxewagens, en bouwt schaatsbanen en skipistes.. in de woestijn. Dat is de liefdadigheid van die religie. Want in plaats dat de Arabische Emiraten hun geldbeugel zouden aanspreken om hun geloofsgenoten te helpen, willen ze dat de Westerse arbeiders en de werkende klasse van de stoute en heidense westerlingen de hulp betalen… uit medelijden voor onbekenden die zelf geen medelijden hebben met hun eigen geloofsbroeders.

Terwijl een groot deel van de moslimwereld dieper wegzinkt in ellende, hongersnood en oorlogen, terwijl de Golfstaten niet meer weten hoe hun immens fortuin op te doen, ontschepen elke dag als een vloed de “boot-people” in Europa of verdrinken ze in zee. Elke dag moorden krijgszuchtige troepen of ‘broederschappen’ elkaar uit in naam van de Islam. Vrouwen, kinderen en zieken worden systematisch vooruit geschoven om beter te kunnen inwerken op ons schuldgevoel en medelijden. Die blinde godsdienst is bezig de Westerse wereld te ontwrichten en naar de rand van de chaos te voeren. Maar is het onze schuld dat de Islam zonder of met petroleum slechts miserie en oorlog voortbrengt? Laat dat eens goed doordringen voor het te laat is. Verspreid dit via internet want slecht via dit kanaal is er nog een vrijheid van meningsuiting in tegenstelling met de wereldpers die slechts gefilterde informatiekruimels debiteert.

– “by Rock” (Gevangenis Oudenaarde)