LUXE ALS COMPENSATIE .

Wanneer iemand bijna alles afgenomen werd door opsluiting in
den bak, probeert men de mensen kalm te houden door luxe. Net
dan gaat men overmatig compenseren, door aan de opgeslotene
een comfort aan te bieden, dat contra-productief werkt aan één
van de doelstellingen van het gevangenschap, mat name de reha-
bilitatie.

 

Wat kweekt men bij een kind dat materieel verwend wordt ? In-
derdaad, problemen.
Welnu, net dezelfde opvoedkundige fout maakt men binnen de
muren. Aanvullend op zijn basisvoorzieningen krijgt de gedeti –
neerde de kans op bestellingen tegen betaling, van 1.500 extra
producten, van voeding, hygiëne tot elektro kantine. Juist wanneer
sober leven een aanrader is tot aanleren van discipline, en men
dit perfect kan invullen binnen de muren, gaat men overcompen-
seren.

 

Wat is eigenlijk de visie van de wetgever ?
Heeft men überhaupt wel een visie met het doel van detentie ?
De wet is echter heel duidelijk, maar die werkt spijtig genoeg
alleen aan de negatieve kant.

DE BISSCHOP SPREEKT .

Zaterdagavond komt, nadat nu zaterdag de vicaris al de mis kwam
doen, de Bisschop in hoogst eigen persoon.
Deze week is voor de kerk, de week waarbij men bijzonder aan-
dacht schenkt aan de gevangene. En ook de Bisschop himself,
komt ons zijn sympathie betuigen. Wel Mijnheer de Bisschop, we
hebben U hier niet nodig.
We zijn best tevreden met Wim, Elke, Didier en noem ook maar
alle andere gewone soldaten. Wij zouden liever hebben dat U lek-
ker thuis , met een goed glas wijn, Uw brains laat werken, en een
scherp column, of manifest zou schrijven. Want voor U zullen de
politici wel aandacht hebben.

 

Wij hebben nu vooral strijders nodig. Pionnen die op de barricades
staan om de strijd tegen onrecht aan te gaan. En weet, als we de
overkant bereiken, dan wordt U onze koning. Dan zullen we dansen
en vieren.

 

Neen, voor mij is het woord “sympathie”, eerder zielig, dit terwijl
ik zit weg te kwijnen van miserie, van gebrek aan een goede be-
jegening, van gebrek aan menselijke liefde, het hoogste gebod van
God.

 

Ik vraag U geen kwijtschelding van mijn straf, maar ik smeek U om
een zinvolle straf, een straf waar ik als ‘recuperandos’ iets aan heb,
en daardoor ook de ganse maatschappij.

 

Kom in opstand, tegen de ongelovigen in de liefde, die alleen
oudere mensen extra leed bezorgen. Verjoeg Christus niet de fari-
zeeërs en tollenaars niet uit de tempels ?

 

Vergeet niet : Uw woorden zijn veel krachtiger dan eender welk
wapen !

RAZZIA / KILO’ S DRUGS GEVONDEN IN DE “DUUZE” ( 9.11 )

De ‘duuze’ of het gevang van Gent, ook wel gekend als de Nieuwe
Wandeling, was andermaal het tafereel van een drugsrazzia. Am-
per enkele weken ervoor, hetzelfde scenario, en nu weeral.
Er zijn verschillende zaken die me erg bezig houden. Hoe geraken
die drugs hier binnen ? Wat is de zinvolheid van dergelijke contro-
les ? En mag het ook wat menselijker ?

 

Ja, Trump was diezelfde ochtend, amper verkozen, of het beleid
sloeg al hardhandig toe. Zware drugscontrole voor iedereen. Maar
wat beoogt men daar mee… men haalt er meerdere druggebruikers
van tussen uit, en so what ? De volgende dag begint alles opnieuw.
Een verslaving kan je niet stoppen, als je niet categoriek bent om
te stoppen.

 

Ik noem dit nu show, net zoals de politie dikwijls doet, in opdracht
van onze politici. Niets bij de wortel aanpakken, niets ten gronde
oplossen. De kern van het probleem geraakt op die wijze niet op-
gelost, men schept alleen maar meer miserie. Want nu worden de
betrapten extra gestraft ( niet met gevangenis, want men mag
soft drugs gebruiken volgens de wet ), maar met tuchtmaatregelen.
Wat dan weer heel wat interne spanningen veroorzaakt ( geen be-
zoek, geen telefoon, geen wandeling gedurende een maand of zo ).

 

En wie is daar de dupe van ? Gans de bak. De hel zal terug in brand
staan ! Ik blijf er maar niets van verstaan, van al die aanwezige in-
telligentie, die zit op te roesten, in de lade van het bewind.

 

Een jaar lang vergalde de media ons leven met Trump, versus Clin-
ton, maar er was geen tijd en ruimte voor positieve ideeën die onze
eigen maatschappij kunnen vooruit helpen.
Ik ben het hier meer dan beu.

ALLES IS KAPOT !

Toen ik zondagmiddag, na de ochtendwandeling terug op cel kwam,
overviel me een grote angst bij het openen van de loodzware deur.
Daar lag mijn hele leven verscheurd, verspreid over mijn cel.
Ik ben nu wel een woordje uitleg verschuldigd.

 

Ik verwijs eerst naar het verhaal van Marc Dendodo, ik hoop dat je
het ondertussen al gelezen zal hebben (marcdendodo.wordpress.com)
Je zal je zeker de persoonlijke situatie van Cyriel herinneren, wel,
deze Cyriel ben ik.  Via een lieve dame had ik heel wat mooie ge-
plastificieerde foto’s ontvangen, neen, niet van blote vrouwen, maar
van exotische bloemen, en allerlei wereldmonumenten, waar ik
ooit geweest was ( Parijs, Rome, en allen andere wereldwonderen).

 

Wel, ik had die overal aangebracht in mijn cel. Maar nu bepalen de
regels, dat je dat alleen mag aanbrengen op een kleine voorbestem-
de ruimte. Nu ja, al gans mijn detentieperiode was dit anders, en dit
gaf me in deze ijskelder een warm gevoel.
Ik was in deze anonieme ruimte wat thuisgekomen. Als er al enkele
strohalmen waren die me deden vasthouden aan  het leven.. dan
waren dit er enkele van.
Via deze foto’s kon ik dromen, kon ik me ergens anders voelen. Was
mijn wereld zo veel groter. En nu heeft een grote lomperik dit alle-
maal aan diggelen gesmeten, omwille van de veiligheid !

 

Je hebt als gedetineerde al bijna niets dat je rest en dan kan ook
dit niet.
Nu mogen alle psychologen ter wereld me eens uitleggen, hoe ik
daarmee dien om te gaan. Straks zit ik hier 3 jaar binnen, en nie-
mand heeft me al iets positiefs kunnen zeggen over de zinvolheid
van dit detentiesysteem. Hoe wil je spreken van normaliserings-
principes, als dit al niet kan ? En ja, ik wist dat dit ” De Regels”
waren. Maar er zijn ook regels om “menselijk met de gedetineerde
omgaan “. Bij menselijkheid hoort vriendelijkheid, een goede be-
jegening. Ik herken daar zo weinig van.

 

Laat me nu even toe te moraliseren. Is dit feit nu erg ? Neen, op
zichzelf is dit geen drama, maar het is de uitdrukking van hoe alles
in elkaar zit.
Dit artikel is geen aanval naar één of andere persoon, maar wel
naar het ganse systeem, dat verdorven werkt. En neen, we vragen
geen sympathie. Sympathie is hier niet gepast. Wat we wel vragen
is daadkracht, aan elk van jullie;
Jij lezer, jij vriend, jij de Bisschop, jij de Minister van Justitie.

 

DOE  ER  EINDELIJK  IETS  AAN  MET  BEKWAME  SPOED !
MAAK  NIET  LANGER  ALLES  KAPOT

IN DE HUID VAN DE CIPIER.

 

Zou ik dit durven schrijven ? Want, wie ben ik ? Een gevangene
die zich verplaatst in het vel van een ander. Daar moet je lef voor
hebben.
Een wijf met ballen, een klootzak, wat moeten ze niet allemaal
over zichzelf horen.  Ja, ik zou het durven, erover schrijven, ge-
woon omdat het publiek ook recht heeft om de ware cipier te le-
ren kennen.
De mens achter het kostuumke, achter de sterren en strepen.
Maar vooral omdat ik overtuigd ben dat er wel de vakbond voor
cipiers is, maar ondanks dit, ze zo eenzaam en alleen dienen om
te gaan met hun job.

 

Je bent jong en je wilt wat. Je bent 35+-er en verliest je job, of 50
en je wil nog een plan B uitvoeren, een carrièreswitch. En dan is
er Selor, het orgaan van de overheid die jobs in de kijker heeft
staan. Ditmaal : penitentiair beambte.
Alleen al de titel lonkt mooi. Maar het is niet de titel  of de verlo-
ning die je aanspreken. Je wil wel iets doen, met mensen omgaan.
En geef toe, de gevangenis, dat lijkt speciaal.

 

En dan begin je er aan. De  oudere garde werd er zo ingesmeten.
Je leerde de knepen van het vak al doende, en je steunde je in-
formatie op wat collega’s je wijsmaakten. Hun visie was dikwijls
bepalend voor die van jou.
Heden ten dage wordt er een soort stage-opleiding voorzien. Een
ganse stap voorwaarts, maar in mijn ogen nog te beperkt, en vooral
gericht op veiligheid. Iets wat natuurlijk heel belangrijk is, maar niet
het allerbelangrijkste.

 

Cipier worden was niet echt mijn beroepskeuze, gewoon omdat er
geen echte omschrijving te geven is van de job, maar ik ben er dan
ook zomaar ingestapt, om andere redenen. Wat me dus allemaal
zou overkomen was me onbekend, wel wist ik dat ik iets voelde om
bejegening uit te stralen naar mensen. Mensen, meestal in grote
nood. Ik begon dan ook met een soort idealisme, en werd links en
rechts hierin gestimuleerd. Ik kan echter niet voorbij gaan aan de
woorden die ik spijtig genoeg af en toe hoorde, niet fluisteren, maar
luidop roepen..
Er zitten weer niet veel ambetanteriken  tussen de nieuwen. Voor
mij zijn enkel celdeur en celnummers belangrijk. Ik vergeet dat ik
met mensen werk. Beleefdheid, respect en geduld verlies ik soms.
Dit kan aanleiding geven tot onnodige conflicten. Die gasten ver-
dienen niet beter. Ja, dit zijn uitspraken die onder mijn huid kropen.
Sommige collega’s kregen daar een taai vel van. Het mijne bleef
roze, omdat ik nu eenmaal meer wilde zien dan de feiten achter
ieder mens.
Het brak me al eens zuur op, gedetineerden profiteerden al eens van
mijn goedheid, collega’s keken toe met argusogen. Net als in alle
andere bedrijven, is werken in groep onderhevig aan een sociaal
dynamisme, waarbij fenomenen ontstaan die niet altijd goed te pra-
ten zijn. De stress en de bijzonderheid van onze biotoop zorgden
voor een extra laagje vernis op de kaft van ons levenswerk :  ‘ de
Cipier ‘ rol die we allemaal hadden.

 

Ik haal hier ook enkele typische uitspraken aan :  Het is allemaal de
schuld van de chef, maar ze noemden ons allen chef. De vakbond
komt niet genoeg voor ons op. Ja, de vakbond was niet slecht be-
zig als het ging over onze materiële werkomstandigheden.. Maar
werken is meer dan geld, werken is vooral zinvol bezig zijn. Arbeids-
vreugde. En daar kan het wel beter.
Ik hoop op meer respect, op gehoord te worden. En dan keek men
dikwijls richting Directie. Maar daar keek men richting Brussel. En
ja, iedereen had wel gelijk, maar ondertussen tikte de klok verder.
De klok van onze tijd, ons leven.

 

Ik voel me opbranden in zo’n structuren, was de laatste jaren ook
al heel veel te horen. Echter, dit hoorde men zowat overal in de
maatschappij. Of was dit dan toch specifiek voor de detentiehuizen.?
Ik zou best wel af en toe eens een goed ondersteunend gesprek
kunnen gebruiken. Maar professionele hulp is niet voorzien in onze
job. Uw werk goed doen, en blijven doen, vraagt echter nu en dan
om wat steun. Zeker als er zich gevallen van agressie voordoen.
Een feit waar niemand aan kan ontsnappen. Ook de angst die  er
altijd latent aanwezig is, vreet sterk in op je eigen gedrag.    Iedere
deur openen kan steeds een totaal onverwachte actie uitlokken.

 

Kortom, de hoornen huid van cipier is er niet voor niets gekomen.
En soms hebben we er allemaal te weinig oog voor.

 

Het is niet simpel, maar ik hoop vooral dat we samen een andere
impressie gekregen hebben , over die aartsmoeilijke job : Cipier.

R E C U P E R A N D O S.

Neen, geen zonnige Spaanse Costa del Sol bestemming, wat men
zou kunnen vermoeden.
Recuperandos zijn mensen in herstel, en deze term wordt gebruikt
voor o.a. gevangenen in Brazilië. Mensen die in ” herstel” zijn, zowel
emotioneel, psychologisch, sociaal, spiritueel.
Gezondheid, educatie, eigenwaarde…, zijn belangrijke pijlers in dit
proces. Ook werk, familie en vrijwilligers spelen een belangrijke rol.
De verantwoordelijkheid die de recuperandos krijgen getuigt van ver-
trouwen als hoeksteen, zelfs in die mate dat zij zelf de sleutels be-
heren.
Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Los van het feit
dat de kostprijs van dergelijke gevangenissen beduidend laag ligt,
zijn ontsnappingen uiterst zeldzaam. In het normale gevangenisleven
in Brazilië is het recidive cijfer meer dan 80%, in deze proefgevange-
nissen is dit minder dan 5 %. Men geeft daar ook de naam APAC
aan, en deze soort gevangenissen staan voor een wijze van evange-
lische en menselijke promotie om de mens te herstellen, de maat-
schappij te beschermen en het justitieapparaat te helpen.
Het is niet zomaar een proefproject, er zijn reeds 130 dergelijke ge-
vangenissen in Brazilië en ook in andere Latijns-Amerikaanse landen,
en zelfs Amerika heeft initiatieven genomen !
Minister Geens, waar zitten wij 10 jaar later ? APAC startte in de vroe-
ge jaren 2000 en kreeg ook hier eventjes een wettelijke aanzet met
de basiswet 2005, die helaas nog steeds een dode letter is.