R E C U P E R A N D O S.

Neen, geen zonnige Spaanse Costa del Sol bestemming, wat men
zou kunnen vermoeden.
Recuperandos zijn mensen in herstel, en deze term wordt gebruikt
voor o.a. gevangenen in Brazilië. Mensen die in ” herstel” zijn, zowel
emotioneel, psychologisch, sociaal, spiritueel.
Gezondheid, educatie, eigenwaarde…, zijn belangrijke pijlers in dit
proces. Ook werk, familie en vrijwilligers spelen een belangrijke rol.
De verantwoordelijkheid die de recuperandos krijgen getuigt van ver-
trouwen als hoeksteen, zelfs in die mate dat zij zelf de sleutels be-
heren.
Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Los van het feit
dat de kostprijs van dergelijke gevangenissen beduidend laag ligt,
zijn ontsnappingen uiterst zeldzaam. In het normale gevangenisleven
in Brazilië is het recidive cijfer meer dan 80%, in deze proefgevange-
nissen is dit minder dan 5 %. Men geeft daar ook de naam APAC
aan, en deze soort gevangenissen staan voor een wijze van evange-
lische en menselijke promotie om de mens te herstellen, de maat-
schappij te beschermen en het justitieapparaat te helpen.
Het is niet zomaar een proefproject, er zijn reeds 130 dergelijke ge-
vangenissen in Brazilië en ook in andere Latijns-Amerikaanse landen,
en zelfs Amerika heeft initiatieven genomen !
Minister Geens, waar zitten wij 10 jaar later ? APAC startte in de vroe-
ge jaren 2000 en kreeg ook hier eventjes een wettelijke aanzet met
de basiswet 2005, die helaas nog steeds een dode letter is.