LUXE ALS COMPENSATIE .

Wanneer iemand bijna alles afgenomen werd door opsluiting in
den bak, probeert men de mensen kalm te houden door luxe. Net
dan gaat men overmatig compenseren, door aan de opgeslotene
een comfort aan te bieden, dat contra-productief werkt aan één
van de doelstellingen van het gevangenschap, mat name de reha-
bilitatie.

 

Wat kweekt men bij een kind dat materieel verwend wordt ? In-
derdaad, problemen.
Welnu, net dezelfde opvoedkundige fout maakt men binnen de
muren. Aanvullend op zijn basisvoorzieningen krijgt de gedeti –
neerde de kans op bestellingen tegen betaling, van 1.500 extra
producten, van voeding, hygiëne tot elektro kantine. Juist wanneer
sober leven een aanrader is tot aanleren van discipline, en men
dit perfect kan invullen binnen de muren, gaat men overcompen-
seren.

 

Wat is eigenlijk de visie van de wetgever ?
Heeft men überhaupt wel een visie met het doel van detentie ?
De wet is echter heel duidelijk, maar die werkt spijtig genoeg
alleen aan de negatieve kant.