RAZZIA / KILO’ S DRUGS GEVONDEN IN DE “DUUZE” ( 9.11 )

De ‘duuze’ of het gevang van Gent, ook wel gekend als de Nieuwe
Wandeling, was andermaal het tafereel van een drugsrazzia. Am-
per enkele weken ervoor, hetzelfde scenario, en nu weeral.
Er zijn verschillende zaken die me erg bezig houden. Hoe geraken
die drugs hier binnen ? Wat is de zinvolheid van dergelijke contro-
les ? En mag het ook wat menselijker ?

 

Ja, Trump was diezelfde ochtend, amper verkozen, of het beleid
sloeg al hardhandig toe. Zware drugscontrole voor iedereen. Maar
wat beoogt men daar mee… men haalt er meerdere druggebruikers
van tussen uit, en so what ? De volgende dag begint alles opnieuw.
Een verslaving kan je niet stoppen, als je niet categoriek bent om
te stoppen.

 

Ik noem dit nu show, net zoals de politie dikwijls doet, in opdracht
van onze politici. Niets bij de wortel aanpakken, niets ten gronde
oplossen. De kern van het probleem geraakt op die wijze niet op-
gelost, men schept alleen maar meer miserie. Want nu worden de
betrapten extra gestraft ( niet met gevangenis, want men mag
soft drugs gebruiken volgens de wet ), maar met tuchtmaatregelen.
Wat dan weer heel wat interne spanningen veroorzaakt ( geen be-
zoek, geen telefoon, geen wandeling gedurende een maand of zo ).

 

En wie is daar de dupe van ? Gans de bak. De hel zal terug in brand
staan ! Ik blijf er maar niets van verstaan, van al die aanwezige in-
telligentie, die zit op te roesten, in de lade van het bewind.

 

Een jaar lang vergalde de media ons leven met Trump, versus Clin-
ton, maar er was geen tijd en ruimte voor positieve ideeën die onze
eigen maatschappij kunnen vooruit helpen.
Ik ben het hier meer dan beu.