GENT, BURGEMEESTER TERMONT IN DE DOOZE ( NIEUWE WANDELING )

Onze woorden waren nog niet koud  ( zie ons art. Is Termont D.
schuldig ) of de TV- zender één kwam met een faktuur af van 28.000
euro, van Optima Bank, aan een fillière van de burgemeester, zomaar,
zonder uitleg.
De uitleg was  ” het is wat het is  “, en daar komt men dan zogezegd
mee weg. Wat denkt U ?
En nu nog straffer, het gat van de Optima Bank zal zo’n 115 miljoen
euro zijn, ofte 4.600 miljoen oude Belgische franken ( 4,6 miljard oude
franken ! ) dixit de curatoren, maar de belastingbetaler zal er niets van
voelen.
Wie gaat dat gat dan vullen ? Ja beste mensen, bij ieder faillissement
moet er ooit iemand de tekorten aanvullen. Meestal de banken, de
leveranciers enz.. en wie zijn zij dan wel ? Zijn zij geen belastingbe-
taler .. ?
Je weet wel, verliezen ( niet-betalingen bij faillissement bv. ) schrijf je
af op je bruto inkomen.. dat wil dat zeggen : dat je minder belastingen
gaat betalen. Wie is er dan de dupe ? Het slachtoffer is de belastingen
en wie zal die aanvullen … wij allemaal.
Santé mr. Picquer en mr. Termont.