BEN IK EEN VISIONAIR ?

Is mijn  ” ikje ” het beste !
Ik ben bang voor de toekomst, de onverschilligheid. De non-interesse
in het wij-verhaal. Ja, elke dag zijn er wel gebeurtenissen waar we ver-
ontwaardigd over zijn, maar het draagt niet verder dan dat. We draaien
de pagina’s om, en kijken al uit naar een volgend accident.
Ik kijk wat verontrustend naar die ‘brood en spelen’ mentaliteit, naar dat
na-apen van de glamour- en glitterwerled, de would-be profeten uit
kunst en cultuur, en dan spreken we nog niet over politiek.
Een wereld van gehaaide advocaten, waar geen enkele menselijke
warmte in opbloeit.
Ben ik gefrustreerd ? Eigenlijk wel. Maar het is niet allemaal negatief,
het zet me ook aan om de pen te blijven gebruiken, om aan te zetten
tot een ethisch reveil.
Het maakt me ziek, hoe mensen op internet elkaar afslachten met
woorden,  en bedriegen  ( afspraken niet nakomen). Is het dan echt
een teken van oud worden, vast te stellen dat het triestig gesteld is
met ” normen en waarden” in de opvoeding…
Ja, er is ook nog hoop, maar die stemmen laten zich zo weinig horen.
Misschien zijn er wel politici die ook zo denken, maar hun stem is
bijna niet te horen.
Volg ons via ons project  ” Marc Den Dodo “.
Wij willen boven alle politiek heen een signaal geven, samen met vele
anderen, dat het anders kan.. We zijn ervan overtuigd dat een meer-
derheid van de mensen dit wil.
Alleen moeten we samen datzelfde anders bepalen.
Een Humanistisch – Christen   ( lees apart artikel ).