B.F.W. BANDITS FOR WORK.

Regering stimuleert de tewerkstelling.
We hebben er lang en diep over nagedacht, maar de reden waarom
onze regering weinig of niets wil veranderen in haar detentiebeleid,
is heel snugger.
Stel nu eens dat alles plots veel beter wordt, er bv. 4.000 gedetineer-
den minder zouden kunnen zijn in België,  wel dit zou een groot
economisch drama zijn… Heeft U al eens nagerekend voor hoeveel
tewerkstelling onze delictenplegers wel niet zorgen ? En nu juist
Charles Michel gaat voor jobs, jobs, en nog eens jobs.
We  waren altijd nogal sterk in hoofdrekenen, en hebben het eens
voor U uitgerekend. Criminaliteit staat in België voor meer dan
35.000 jobs, en daar is nog geen enkele politie agent bij gerekend,
want laat ons die toebedelen aan de algemene openbare orde, een
andere tewerkstellingspool.
Inderdaad, over een dergelijk groot aantal tewerkgestelden gaat
het, dus in de huidige omstandigheden is het niet wenselijk een
modern menselijk detentiebeleid uit te bouwen, dat zou instaan
voor een vermindering van de criminaliteit, dit om het hogere doel
niet te schaden.
Wenst U de volledige studie over het cijfermateriaal, geef ons een
mailtje.