S.R. SOCIAAL RADICAAL .

Steun ons  project, we zijn geen politieke partij ( alsnog niet, en indien
wel, zullen we je tijdig verwittigen ) maar een beweging, een platform
voor gelijkgezinden. Mensen die het heel goed voorhebben met hun
leefwereld. Staan we alleen, zeer zeker niet, maar we zullen ons vanaf
vandaag wat opsplitsen. Alhoewel we de jeugd niet ontkennen als de
toekomst, en dus heel belangrijk, willen we ons specifiek richten tot de
50+ers, om een zekere levenswijsheid samen te bundelen en door te geven
aan de toekomst. Door te zorgen voor een zilveren generatie, bereiden
we de toekomst voor van de gouden kampioenen die eraan komen.
Ons hoofdmotto is , dat de wereld kapitaal genoeg heeft om iedereen
gelukkig te maken. We moeten het alleen eerlijk blijven verdelen. Net
zoals er een V.N. ( Verenigde Naties ) bestaat, zou er een V.F. moeten
komen ( Verenigde Fiscaliteit ), waarbij mondiaal gelijke normen worden
ingevoerd.
We kunnen alvast starten in Europa en in eigen land. We moeten echt af
van het liberale idee dat  ” volledige economische vrijheid ” wil nastre-
ven ten koste van een sociale / warme / gelukkige maatschappij.
Vrijheid kan maar opperste geluk brengen, als iedereen aan zijn trekken komt.
En daarvoor moeten we iets meer WIJ dan IK denken.
Wij samen doen het,  ik alleen verga erin.
We verkopen geen lidkaarten, alleen vragen we U onze F.B. pagina zoveel
mogelijk te liken, en Uw vrienden onze vrienden te maken.
U maakt de wereld iets beter, U & U & U.  Wij dus.
Doen ! Don’t forget ! Now !