IS ER VERSCHIL TUSSEN I.S. EN DE BELGISCHE JUSTITIE ?

Wat I.S doet over de hele wereld wordt met afschuw door de mensen
veroordeelt.
Dit is onmenselijk, dit kan niet door de beugel. Dit zijn gekken. We ver –
geten echter één zaak. Voor I.S. is wat ze doen, gelegitimeerd door hun
geloof. Het lijkt misschien ongelooflijk, maar dit zijn hun wetten en
hun opperste richtlijnen die de mensen moeten sturen.
Belgische Justitie doet eigenlijk ook alleen maar gelegitimeerde dingen
met de uitvoering van het strafuitvoeringsbeleid.. Het toepassen van
democratisch gevormde regels. En ondanks dit, weet iedereen dat meer
schade toebrengen aan een mens ( detentieschade ) niet menselijk is,
en niet past in geen enkel geloof, zelfs niet bij humanisten. En ja, we
doen het wel.
Wat is nu het echte verschil met I.S ?
Het komt niet zo bloedig op T.V., het gebeurt allemaal  ( de toegebrachte
schades ) zo ver af, tussen de muren van een vergeetput, die iedereen
al lang niet meer weet staan.
Gevangenissen zijn die plaatsen waar alleen sport en spel, en zelfs een
zwembad bestaat… of heb ik het mis !