CIPIER IN HAAR BLOOTJE .

Je zou het niet geloven, maar het is waar. Recentelijk hielden we een
poll onder onze leden welk artikel jullie als eerste wensten gepubli-
ceerd te zien. Het nam natuurlijk wel wat tijd in beslag om alle gege-
vens te verwerken. Maar uit de toen weerhouden zijnde titels, werd
bovenstaande verkozen als nr. 1. Numero Un
We hadden dit nu nooit gedacht, en juist daarom hadden we het artikel
ook niet voorbereid. We dachten dat jullie allemaal zeer serieuze men-
sen waren… maar je ziet, soms onderschatten we elkaar.
Weet je wel dat deze titel staat voor een gevoelig onderwerp ? Ja zelfs een
politiek onderwerp. Een beetje aangebrand dus.
Kijk vanaf nu dagelijks onze blog na, we beloven U een diepe inkijk.
Doordacht maar prachtig.
Vertel het nu al verder aan al je vrienden, en laat hun ons liken, zodat ze
niets missen.
En ik zweer het, het is niet alleen voor mannen.