Gevangenen zijn dwazeriken 

Ze zagen, ze klagen, maar ze willen elkaar niet helpen. Als je rondloopt in de gevangenis wordt er alleen maar geklaagd. Iedereen heeft er de mond van vol dat alles zo mank loopt, maar niemand wil er nu direct iets aan veranderen.
Ik heb daar even over nagedacht, en er is maar één grote reden voor dit alles.. de angst voor repressie. 

Er is bij veel gedetineerden zeker de wens om meer op te komen voor hun rechten, maar men denkt altijd aan een eventuele slechte beoordeling in zijn SURB dossier. Alhoewel daar geen zwart op wit bewijzen van zijn, zal het wel zo zijn, het zou anders niet zo leven in de gevangenis.

Natuurlijk is de manier van reageren ook niet altijd zoals het moet. Celmeubilair kort en klein slaan is geen oplossing. Agressie tegen een cipier is al helemaal niet goed te keuren. Maar als men dan een “toelaatbaar platform” ter beschikking stelt is er ook geen reactie…
Iedereen praat erover, maar zeer weinigen reageren zoals het moet : erover schrijven, het gebruik van de officiële kanalen (de Staat dagvaarden), het gebruik maken van interne kanalen (commissie van toezicht, overlegorgaan )…

Kortom, er is al een stukje weg.. maar de gevangenen zijn slimmer dan dat.. ze zeuren erover, kloppen de boel stuk, en gooien daardoor ook hun eigen ruiten in… Sorry collega’s, maar jullie schieten in jullie eigen voeten.. Hang niet langer de slimmerik uit… ondersteun elkaar !