Staking en veiligheid in ‘den bak’

Ja, we staken weer ! Wie ? De cipiers… alle kleuren (blauw, groen, rood), het zal wel nodig zijn.. Werkoverlast ! dat is de reden…
Ik zou me schamen.. meer dan één miljoen mensen zijn op zoek naar werk in dit land.. en hier heeft men volk tekort. Overheid, een schande…  Geen geld hiervoor Minister van Justitie is een schande! 

Arm land, arm België… arm volk dat zo denkt over zijn minder-bedeelden.. en dat zijn niet alleen gevangenen, gehandicapten, zieken, ouderen, armen, daklozen… En niet te vergeten, we denken (en kijken) met z’n allen steeds meer de andere kant op. Eerst “ik”, en dan nog eens “ik”. Het is zelfs geen en – en verhaal meer… Het is een “ik” verhaal geworden. En waar staan we met onze ” eigen ” veiligheid op termijn ?