Media en gevangeniswezen 

De media is al lang niet meer wat ze ooit geweest is. Zelfs de betere zijn vervallen tot een ‘Dag Allemaal’ verslaggeving. Ramptoerisme, cijfers omhoog duwen, dat is het enige waar men naar streeft. Objectieve, gedegen  verslaggeving is niet meer van deze tijd. Het heeft me zo getroffen hoe grote TV-maatschappijen verslag uit brachten over de recentste problemen binnen de gevangenismuren. Het gehalte aan nieuwswaarde kon geklasseerd worden tot een “Ronny en Marina” verhaal. Telkens weer opnieuw lukt men erin, zwakkeren uit de maatschappij, als een soort rand-debielen in beeld te brengen, en als men dan de iets ernstigere duidingsprogramma’s gaat volgen, beperkt men zich hoofdzakelijk tot het hotelgebeuren van de gevangenissen. Zelfs eminente criminologen durven publiekelijk niet aankaarten dat het huidig systeem niet geslaagd is. Prof. Brice De Ruyver krijgt, na 8 jaar veiligheidschef bij Guy Verhofstadt een grote buis… Niemand wil het publiek informeren dat straffen uit de tijd is, het het publiek zelf veel meer baat zou hebben met zorg. De media en de advocatuur besturen het land. De politiekers hollen hen achterna… Een warme, gelukkige maatschappij kan alleen overleven als ze zelf warm is.