MENSELIJKE GEDRAGINGEN REALISEREN INTERACTIE MET DE WERELD D E N B A K V O L STERREN

Ik ben geen psycholoog, maar verdiepte me wel even in wat het leven in de bak met je doet, en hoe mensen reageren, en zo hun gedrag aanpassen.  De eerste psychologen (wettenschappelijke) waren de behavioristen, deze gingen ervan uit dat stimuli (prikkels) aangeboren, of aangeleerd, of ervaren, het organisme er toe aanzetten een bepaalde respons te geven. Later ging men aanvullend over naar het feit dat alle handelingen (gedragingen) van ieder van ons in interactie staan met de wereld, en zo hun gevolgen hebben, NIET IN HET MINST BIJ ONS IN DE BAK, waar mensen zo wie zo al onder hoogspanning leven.  De wijze van reageren is sterk afhankelijk van ieder individu afzonderlijk. Maar er zijn algemeenheden te erkennen, die gelden als meest normaal of voorkomende. We schetsen een typisch voorbeeld.

Binnen de bak brengen een grote groep gestraften, in een strak georganiseerd  systeem, en onder direct gezag van een hiërarchie van machtsdrager, al hun tijd door, waarbij ze totaal in de onmogelijkheid zijn, iets van hun leven zelf te bepalen.  Ik verklaar me nader.  Alle personeel, op de directie na (en dat lijkt zeer eigenaardig),draagt stars end stripes.  Het uitwendig dragen van dit soort emblemen en rangordes, maakt de gevangenen totaal ondergeschikten (de gevoelservaring van een militair/politioneel systeem)  Er is verder niet alleen het gevoel van de gedetineerde, er is ook het verschijnsel, van de drager zelf. Met name naarmate hij meer sterren draagt, des te meer hij of zij zich ook gedraagt naar de kwantiteit ervan. Ook de kleur (zilver, goud) is sterk bepalend.. Alleen is er het ontbreken van de generaals, wat opvalt..   Scharen ze zich mogelijks bij het zorgend personeel ? (dat trouwens allemaal absoluut uitblinkt in het nihilisme, t.t.z.  ze dragen uit respect voor hun medemens, al zijn het gevangene, ostentatief geen uiterlijke kentekens)

En nu stel ik de vraag aan de psycholoog !  Hoe zijn de gevoelens (de reacties op de stimuli) van de gedetineerde, door zijn situatie van,   frustratie, stress, agressie, moedeloosheid.  Wat wil je verwachten van een mens, wanneer de stimuli niet positief zijn. Inderdaad de verkeerde reactie.

Er is maar één oplossing voor dit zwaar probleem, vervang alle huidig personeel, door opvoeders of sociale werkers. Schaf alle uiterlijke machtskentekens af, dit zou al een eerste heel belangrijke stap zijn, niet alleen voor de gedetineerde zelf, maar ook voor hem of haar, die zijn gouden ster in zijn hoofd heeft zitten… Wat helaas nog al te vaak gebeurd.

Mevrouw de hoofdverpleegster, waarom draag jij geen gouden ster, met een gouden streep eronder, waarom draag jij alleen een roze hartje.

 

Een deel uit het verhaal Van Marc Den Dodo en zus Leen