GESTRAFTEN WORDEN MEER EN MEER VERGETEN DE VERGEETPUT VAN ONZE HUIDIGE BAK ANNO 2 0 1 8

Villa politica,

 

Deze week was er in het vragenuurtje van het parlement, een onderhoor van Koen Geens, minister van justitie, dit naar aanleiding van de ‘vrijgelaten gedetineerde’ die in Antwerpen een verpleegster van justitie vermoorde.

Een drietal parlementairen ondervroegen de minister, o.a. Carine Van Cauter, van open VLD. Opnieuw bleek de doortastendheid waarmee open VLD, de gestraften nog dieper in de put wil steken. Wetenschappers uit vele Europese landen, maar ook in België, zijn het er mee eens dat dit nu, geen ethisch verantwoorde oplossing is. Maar het is politiek interessant, de grote massa, oog om oog, tand om tand, na te lopen.  Heel recent schreven we nog een titel onder, ‘De KU Leuven geeft me gelijk’, dat handelde over een studie, ‘de gevangenisstraf-een reflectie’  Hieruit blijkt overduidelijk dat we in een zogezegd modern westers beschaafd land, België, niet zo goed bezig zijn met de uitvoering van de straffen. Gaat het om meer luxe, helemaal niet !  het gaat om meer ZORG. Mensen verbeteren tot genormaliseerde personen, die terug kunnen in de maatschappij.

Dat vraagt  ZORG  en  GELD    Ons  budget in België is niet eens 1/3 van het Europees gemiddelde.  Arme minister, ooit raken wij vrij, en wij zullen u niet vergeten. Wij blijven aankloppen