IK WORD GEDROGEERD IN DEN BAK !

Weinige van onze verhalen zijn fictie. Af en toe kruipen we even weg ‘in het hoofd van’, en proberen we fictie en realiteit te mengen. Maar de meeste van onze verhalen, vinden spijtig genoeg, hun oorsprong terug in de harde realiteit.

Ik had het geluk ooit wat opleiding te volgen als paramedicus. Eén van de stellingen die men me bijleerde was naast het curatieve (het genezen van de kwaal, door tussenkomst van medicatie,chirurgie etc…) steeds pogen preventief te werken, door de oorzaken van de ziekte weg te werken. Allereerst ga je direct helen, maar in vele gevallen, om echt resultaat te hebben,op definitieve genezing, of langdurige, is het ook belangrijk de oorzaken aan te pakken. Hiervoor is het heel belangrijk de totale mens te benaderen, men spreekt dan van de psycho-somathiek. Maar daar heeft men binnen de muren, geen kaas van gegeten. Ik kan u een bijzonder verhaal aanhalen van iemand die enorm te lijden heeft van stress, door het systeem van gevangenschap (geen rust/allerlei diffuus maar continu lawaai etc…) De persoon in kwestie ontwikkelde hoge bloeddrukken, en telkens wordt er als oplossing gegeven, meer drugs (medicatie),en dit terwijl proefondervindelijk bewezen is, dat het wegnemen van de stress de enige oplossing is. Er bestaan hiervoor, binnen het wettelijk kader,  mogelijkheden tot oplossingen, maar niemand durft zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Vraag is, waar breekt het vat ?, en ik  heb het niet over een biervat, maar een bloedvat !  DRUGS in den bak, ik dacht dat het verboden was .

Advertisements