IK BEN EEN MORAALRIDDER ….! IK HAAT DIE JOELENDE BENDE WILDEN

Het lijkt zeer hautain !, enerzijds te zeggen, ik ben een moraalridder, en anderzijds het woord ‘haat’ te gebruiken.  Maar graag een woordje uitleg.

In sociale omgang (de maatschappij) zijn er twee basisprincipes…Jou vrijheid gaat zover tot waar ze die van een ander beperkt. En alle handelingen die je doet, mogen geen schade veroorzaken bij anderen.  In dat principe heb ik het zeer moeilijk, en dit met mensen die van alles wegsmijten rondom hen, en dit vooral in de open ruimte (afval allerlei, sigarettenpeuken en dergelijke meer) Ik heb het ook zeer moeilijk met met hen die te pas en te onpas, lawaai maken, druk doen, door te roepen, gewoon altijd en overal lawaaierig en druk zijn.  Dit stoort me dermate in mijn normaal functioneren, dat ik er ziek van kom… Ja waarlijk  ik krijg er stress van .

Binnen de muren is dit een niet-gezien probleem, sterk geconcentreerd, maar overal aanwezig !! Soms heb ik zo dat gevoel, maar wat hebben jullie dan op school geleerd ? Want iedereen die hier zit is minstens 18-jaar,dus volwassen. Maar tussen onze tralies is het een lawaaierige bedoening, en één die altijd plaatsgrijpt. Ook hier is een belangrijke taak weggelegd voor de directie, maar die geven afwezig op eender welk moment. Niets opvoedkundig, alles in functie, laat ze maar henzelf zijn, zodat ze kalm blijven. Maar waar en wanneer mag ik mezelf zijn ?