De cipier 3.0

Samsung, Apple (I-Phone) ze maken ze in snelle evolutie, telkenmale een verbeterde versie.

Ooit waren het uitsluitend sleuteldraaiers, die zelfs als het nodig was, hardhandig de orde handgaafden…in de film wordt gezegd tot bloedens toe. Maar hoe afgesloten ook het wereldje van binnen de muren, publiek en academici slikten dit niet langer…

Er kwamen cipiers 2.0. Deze kregen een duidelijk profiel/statuut, wat hun taak betrof. De cipier werd penitentiair ambtenaar. Maar geen titel zonder inhoud. Ambtenaar staat ook dikwijls voor formeel. Goed de regels kennen, en vooral ook strikt toepassen. Alles werd in een strikt keurslijf gestoken, de cipier draaide niet langer alleen de sleutels om, maar besliste ook niet meer om de orde te herstellen. Directie en politie, wanneer nodig, namen alles in handen. Deze 2.0 versie zorgde er ook voor dat de afstand tussen cipier en gedetineerde groter werd. Wat voordelen had, maar ook vele nadelen, bvb op het vlak van bejegening. Iets totaal tegengesteld aan wat de psychologen en criminologen uit de jaren 80/90 voor ogen hadden. Het regime, net als de ganse maatschappij, verharde, wat ook sterke invloed had op de klanten.

Vandaag staan we aan de vooravond van de voorstelling van de cipier 3.0. In de praktijk bestaat, de man of vrouw al. Hij/zij is handig, zeer flexibel, administratief onderlegd, bezit veel empathie en weet die via bejegening om te zetten in een dagdagelijkse taak die veel te veel gevraagd is voor één man/vrouw. En daar draaien vele discussies om met de vakbond. WIE WORDT DE CIPIER 3.0

Mijns inziens is er maar één oplossing. Splits de job in twee eenheden. Enerzijds de pure sleuteldragers, waarvan de taak bepekt, maar strikt omlijnd is, en dit onder andere door een verstandiger aanpak van het veiligheidsprotocol (waarom geen GPS systeem van opvolging, ook intern) En schep een tweede categorie ‘personeel’ onder de noemer ‘zorgend/opvoedkundig’, dat al zijn inspanningen doet, door te werken op één van de doelstellingen van straffen. Met name, reïntegratie in zijn breedste vorm.

Mr. de minister er zijn nog vele klippen te omzeilen, maar alles begint met een goed plan, en de vraag is alleen, heeft u überhaupt wel een plan ?