HET LAATSTE NIEUWS PERSPRIJS VAN DE WEEK

Ik volgde met bijzondere aandacht de verslaggeving in de media rond de aanslag in Luik. En persoonlijk trof me deze van Het Laatste nieuws het meest. Niet alleen verslaggeving, maar vooral ook, en niet onbelangrijk duiding. Het Laatste Nieuws ging op zoek naar het nut, de twijfels, de vragen achter penitentiair verlof in zijn brede context. Eén opmerking, in het artikel “Criminelen op verlof: zinvol of gevaarlijk ?” worden drie ervaringsdeskundigen aan het woord gelaten, een criminoloog, een directeur en een cipier.. weet je beste krant, er is ook een vierde partij, de ‘praktijkdeskundige bij uitstek, de crimineel . Waarom wordt er steeds zoveel ‘over ons hoofd heen gesproken , en waarom komen wijzelf niet aan het woord ? Ook wij hebben zowaar een mening, hoe het beter kan voor onszelf,  en ja waar, ook voor de maatschappij, wat blijkbaar in de ogen van velen, contradictorisch lijkt !

Ik wil even terug komen op de uitspraken door de directeur.. Mevr.VD Vijver, is haar naam, nu persverantwoordelijke, en in een vorig leven nog directeur gevangenis Beveren… Weet je dat Mevr. VD Vijver weigerde de hand te schudden van gedetineerden, ok: smetvrees of quantité  negligable, je kan er lang over discussiëren, maar welk gevoel geeft dit je als ‘mens’, want ja, ook  wij zijn mensen ! Laat juist deze menselijke erkenning een van de hoofdthema’s zijn in de psychologie, om menswaardig om te gaan, en laat menswaardigheid iets zijn dat we allemaal broodnodig hebben.

De cipier, uit zijn bezorgdheid over hoe sommigen ‘stoned’ binnenkomen ? En dat er veel strenger zou dienen opgetreden. Neen mr. de cipier, met al je jaren ervaring heb je niet begrepen dat ‘strenger’ niet de oplossing is. Zorgzaam en positief motiverend is de enige uitweg, en dat vraagt zorgpersoneel, en sorry het verwijt gaat niet naar jou persoonlijk, maar naar uw bazen, ze weten dit, net als ik ook. Zorgmensen (opvoeders ,sociale werkers) zijn de cipiers van de toekomst.  Bij mij zit het zwart van de wiet rond mij, soms erger ik me blauw eraan, omdat het aanleiding geeft tot allerlei wantoestanden, echte vechtpartijen soms… En weet je hoe men het aanpakt, repressief.. Op z’n T. Frankens, wel nog nooit heeft repressie geholpen (tijdelijk wel) Er zijn andere methoden , maar die vragen een continue inspanning van begeleiding,  rapportering, opvolging, bijsturing, en dat is dan weer werk voor opvoeders.

De criminoloog, lijkt dan eerder wel de bal juist te slaan.. maar deze mensen staan dikwijls alleen te praten in de wind, en er zijn er ook van soorten, ik zou bijna durven stellen, zoveel criminologen, zoveel meningen, maar er is ook een groot kamp om strenger te straffen, in de plaats van  anders..

Kortom heel veel stof tot nadenken, maar laat ons vooral hopen, dat er ditmaal echt verandering mag komen, ten positieve, het heeft te lang geduurd. Het Laatste Nieuws, bracht het ditmaal zeer gefundeerd en niet  sensationeel, en daarom verdienen ze de prijs.

Laat het ons aub warm houden, en zo vermijden dat er nog onzinnige slachtoffers dienen te vallen.. Elk onzinnig slachtoffer dragen we mee, de verantwoordelijkheid voor, als maatschappij, door nog steeds niet correct toe te passen wat we allemaal al zo lang weten. STRENGER STRAFFEN IS UIT DEN BOZE    ANDERS STRAFFEN IS DE LEUZE    HET IS AAN ONS DE KEUZE

Advertisements