GEEN GELD VOOR ETEN VOOR GEVANGENEN !! WEL VOOR BOMMEN

Was ik Koen Geens, een Christen democraat, ik zou schaamte voelen, neen veel erger, ik durfde mij niet meer vertonen in het openbaar. Christus zou hem met de roede uit de tempel, zijn kabinet, jagen. De nieuwste besparingen zijn van dien aard in het gevangeniswezen, dat er zelfs ‘geen voldoende normaal voedsel’ meer is. Ik ben persoonlijk geen klager, maar het is een echte schande, laat me dan nog niet spreken over ‘gezonde voeding’, voldoende fruit, yoghurt etc… Maar wij Belgen spenderen nog altijd miljoenen aan bommen internationaal… zijn wij geen land die gaan voor vrede, en zorg voor ‘al zijn burgers’  Hoe humaan is ‘bommen’ werpen op onschuldigen.

Maar voor die situaties in het gevangeniswezen, is geen VTM of Eén te zien. Het zijn maar ‘lepra lijders’ Stop ze diep weg, en laat ze ons zo vlug mogelijk vergeten. Gemakzuchtig als we allemaal zijn.  Je broer, je zus, je kind, het is maar crapuul, ze hebben honger net als in Afrika, en als familie, mag je naast de schande nog eens gaan opdraven om hen te voeden, en of financieel bij te springen, zodat ze niet omkomen van tekorten.

En waar zit de bisschop, geld inzamelen voor een nieuw kunstwerk !

Sprak Christus niet, ‘gij zult de gevangenen bevrijden’

Ik schrijf, gevangenissen a la 2018, zijn nog altijd een schande als straf, voor een maatschappij die zich ethisch als goed wil profileren.

Een ‘praktijkdeskundige’