GEVANGENISSEN ROEPEN ALLEEN H A A T OP !

Aan de heer Minister van Justitie

Aan de heer H. Meurisse, adm. hoofd penitentiaire instellingen

Aan alle gevangenisdirecteurs,

Aan alle politici

 

Hoe ethisch verantwoord is ons huidig strafsysteem in België, wanneer men de huidige strafuitvoering in praktijk bekijkt.

Is straffen, en de uitvoering ervan, met de kennis van vandaag nog moreel te verantwoorden. Of is het louter een probleem van budget !

Wanneer er iets gebeurd (laat zeggen een delict) dan ontstaan er allerlei soorten emoties bij de mensen, de ganse schaal van gevoelens komt voorbij, en bij slachtoffers, en bij delict plegers, en bij de ganse maatschappij.  Een van de gekendste fenomenen die voorkomen is boosheid, die dikwijls overgaat in haat. Het is nog altijd  in die achtergrond dat ons denkpatroon zich situeert om mensen te straffen, en ook de uitvoering van het huidig strafsysteem komt meestal zo over.  Alhoewel bejegening van iedereen (personeel en gedetineerden) hoog in het vaandel staat van de minister, is de praktijk dikwijls anders, tot spijt van het resultaat.  We kunnen in België nog altijd geen mooie cijfers voorleggen wat het aantal gedetineerden (delicten) aantal hervallen (recidive) , en de gemiddelden t o v de Scandinavische landen enz…

Meer en meer kan men de vraag gaan stellen, is ons huidig strafsysteem, en vooral de uitvoering ervan nog wel goed bezig. Moeten we naast preventie (voorkoming delicten) niet veel meer inzetten op echte zorg, i p v mensen hun waarde af te nemen ? Is het moreel te verantwoorden dat via ons huidig systeem, alleen maar meer haat ontstaat ? En het slachtoffer, en de delict pleger, en de maatschappij geraken niet tevreden in de afhandeling van een delict, waardoor de roep naar steeds meer en zwaarder straffen naar boven komt.

Maar meer straffen zoals nu is niet de oplossing, wel anders straffen. Heropvoeden, responsabiliseren, fysieke en mentale zorgverlening zijn de sleutels voor een modern detentiebeleid. En voor het systeem zelf, zou een efficiënte opvolging ook niet slecht zijn.

Advertisements