JUSTITIE EEN ADMINISTRATIE VOL FOUTEN

Ja lieve lezer, je gaat je eigen ogen niet geloven. Dat overheidsadministratie dikwijls Kafkaiaans  werkte hoef ik u niet te vertellen. En over administratieve fouten in het systeem heb ik ook al herhaald mijn pen leeg geschreven. Maar ik moet er nog één kwijt. Het is me te machtig. Recent ontving ik de tegenbesluiten van de raadsman van de minister van Justitie, in mijn procedure, lopende, i.v.m de basiswetgeving 2005 voor gedetineerden.  Een document dienstig voor de ‘rechtbank’, het instrument bij uitstek,waar alles ‘juist’ zou moeten zijn. Wel het staat vol met fouten.  Stel je voor, ik wil het hier niet eens hebben over het inhoudelijke, maar alleen over technische (cijfer of interpretaties) aangelegenheden. Ik haal er enkele frappante uit. Het document haalt tot drie maal toe, data aan uit mijn moederfiche (mijn technische fiche i.v.m straf) En jawel hoor, deze data kloppen tot driemaal toe niet, met de effectieve data. Ongelooflijk maar waar.. Wat dien ik te geloven, een raadsman van justitie aangesteld, in opdracht van de minister, of de griffie. Zal ik maar gaan voor de griffie, daar heb ik nog het meeste vertrouwen in. En dan is er de medische dienst die een verklaring op papier zet, zeggende ‘betrokkene verblijft hier sinds midden 16, terwijl het midden 15 moet zijn, ja als medicus moet men ‘heel precies zijn’. Nog heftiger wordt het wanneer een directeur in maart 17, een verklaring neerschrijft, over feiten die zich pas in juni afspeelden van datzelfde jaar…een helderziende dus.

Dit zijn maar een greep uit de technische fouten, wil je mijn visie lezen over de inhoud van de discussie, om weg te lopen, maar ik bespaar het u.  ‘Justitie uw vriend ! oei, dat is ook een fout.