DEEL 24. IN HET HOOFD VAN… DE PERS.

(Uit Matteüs 10, vers 26-22… Weest niet bang voor hen. Niets is be-
dekt, of het zal onthuld, niets is verborgen, of het zal bekend wor-
den. Wat ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat
ik in uw oor fluister, verkondig dat van de daken ).

 

Ik heb het er al dikwijls lastig mee gehad. De wijze waarop de media,
Justitie en aanhangen in de kijker zet. Meestal heel sensationele
verhalen, maar weinig duiding. Volgens mij heeft de media nog al-
tijd een democratisch belangrijke rol, om alle onheil en onrecht naar
buiten te brengen.

 

Welnu, ik doe een warme oproep, in het belang van onze ganse
maatschappij, om de huidige noodsituaties, die om allerlei redenen
niet in de openbaarheid komen, het is niet sexy genoeg, het is niet
sensationeel genoeg, maar het is wel erg genoeg. Het gaat om dui-
zenden mensen die continu onmenselijk worden beschadigd. Dit is
niet ‘straffen’, zoals onze moderne maatschappij wetenschappelijk
van overtuigd is.

 

Neen, dit is oog om oog, tand om tand. Media, verzet u, alleen u
heeft de kracht van verandering. Kijk in uw hoofd, en laat uw pen
vloeien. Laat uw naakte pagina’s vol staan van verontwaardiging,
dat nog altijd mensen elkaar onmenselijk behandelen. Hier en om te
beginnen dicht bij ons. En daar boven op, in nog vele andere  ‘Trump-
iaanse – maatschappijen’. Laat ons kijken naar de Scandinavische
landen die een voorbeeld zijn op vele vlakken.
Laat in uw hoofd kijken.