DEEL 21. IN HET HOOFD VAN …. DE GEMIDDELDE BAJESKLANT.

Nie goe bezig.

 

Het is aan het smeulen in onze gevangenissen. Overal werden
strenge besparingsmaatregelen ingevoerd in de laatste zes maan-
den, echter, één heilig principe bleef overeind. Er mag en zal niets
ingeboet worden op de veiligheid. Een item dat zowieso al hot was,
ttz. dezelfde normen voor 100 % klanten, terwijl amper 5 of 10 %
onveilig is.

 

Wie is de minister, die, net als dhr. Jambon, snel een oplossing kan
maken, en in zes maand tijd zijn gevangenissen wil omvormen in
categorieën, risicovolle en minder risicovolle klanten. Dit moet kun-
nen. Stop met erover te praten, te schrijven, doe iets in je eigen be-
lang en van gans de maatschappij. Want stel je nu eens voor, hoe-
veel schade er niet wordt aangebracht aan alle gedetineerden.

 

Ik sta niet in voor de verschrikkelijke gevolgen die de huidige frus-
traties bij de gemiddelde gevangene veroorzaken. Allereerst zijn er
de directe gevolgen van onbeleefdheid, agressie, die hun oorzaak
vinden in de ontluizing van socialisatie. Hoe minder sociale contacten
je hebt, hoe meer frustraties.

 

En, wat met de gevolgen op lange termijn ? Wat is het resultaat van
een menselijke ontering ? Hoe werkt dat in op de geest ? Och ja,
het zijn maar criminelen, dus ze zijn al ontspoord ! Is het doel van
gevangenissen echter niet re-integratie, re-socialisatie… Waarom
nog straffen als je je belangrijkste doelstellingen niet nastreeft ? Denk
je echt dat het effect van afschrikking nog afschrikt ??
Nie goe bezig.