DEEL 20. IN HET HOOFD VAN…. DE RADELOZE DIRECTEUR.

Je hebt mensen die leiding nemen, omdat dit in hun natuur zit. In el-
ke slag, in elke geleding van de maatschappij. Mensen, die op  een
uiterlijk kille manier, de beslissing nemen,  die de meesten niet kun-
nen nemen. Hun naam is meestal : den baas, den directeur, en ja,
tegenwoordig ook de CEO. Alhoewel ze veel gemeenschappelijk
hebben, nl. leiding geven, zijn er ook heel veel verschillen in hun
handelen.

 

Alles heeft te maken met gedrevenheid. En die wordt dan groten-
deels bepaald door de individuele drijfveren van de man of vrouw
in kwestie. Maar soms ook, is er weer de wil wel aanwezig, maar niet
de mogelijkheid.
Je zal maar directeur zijn in een staatsadministratie, zoals onze ge-
vangenissen. Je wil zoveel, maar…

 

Wel, specifiek over deze mensen wil ik het hier hebben. Hoe be-
stuur je, als je middelen steeds beperkter worden, en als de energie
die weggaat aan ‘nutteloze discussies’ steeds groter wordt ? Dan
moet je een heel straffe zijn, om de juiste keuzes te maken. Dan
moet je een rebel zijn, iemand  die durft op de barricades te staan,
om te schreeuwen : dit is genoeg, dit gaat te ver. Of je kan het ook
anders doen, uw keuzes leggen bij de zwaksten, de onmondigen, de
verplicht zwijgende massa.

 

Wanneer mogen de ‘inmates’ eens aan tafel zitten om hun zeg te
doen ? Mijnheer de directeur, wij hebben positieve oplossingen, en
voor je personeel, en voor je klanten, en vooral ook voor jezelf. Het
kan beter voor iedereen.