DEEL 19. IN HET HOOFD VAN…. DE ONTHOOFDE GOD.

Een misviering in ‘t prison.. wat is dit voor een gevangene ? Eén
moment van gezellig samenkomen, eens weg zijn van cel. Een regel-
matige gewoonte. Voor ouderen dan ook weer een innig moment
van verbinding met hun mede-gelovigen, een zangmoment, en ja,
zelfs een bron van inspiratie. Ergens geven woorden zin en kracht
aan de positieve werking van je brein. Of laat zeggen, aan de wer-
king van je ganse zijn.. Ja dus, de mis is als vitamines, onontbeer-
lijk voor je goed functioneren.

 

Ik zei ooit tegen de aalmoezenier van dienst : ” ik geloof niet in die
God ginder achter, of wat men meestal ook bedoelt.. maar voor mij
ben jij een deeltje God, en Jan en Will daar, net naast jou, ook zij
zijn een stukje God. We zijn allemaal God als we maar liefde delen.”
Maar onze liefde heeft een bron nodig, en ja, de mis, en ook andere
dingen kunnen ons inspireren.

 

Maar wat als de mis wordt afgeschaft door :  geen tijd.. reeds twee
maal deze week ? Is dit niet een beetje als je hoofd stil leggen, en
zonder hoofd, je inspiratie van alles, wat ontstaat er dan ?…
Radeloosheid !

 

De grote drooglegging in de VS gaf aanleiding tot allerlei wantoestan-
den.. maar ik kan niet inschatten wat een spirituele drooglegging kan
teweeg brengen. Wat zijn de gevolgen op korte, en ook langere ter-
mijn ? Maar niemand reageerde..God was afwezig, en de boer,  hij
ploegde voort.