IK VERHUIS NAAR NOORWEGEN.

Ja, ik vraag mijn overplaatsing aan naar de gevangenis in Noor-
wegen. Niet omwille van het meer luxueuze leven, maar om het
‘menselijk’ aspect. Deze week was er op Canvas, in het programma
‘checkpoint’, een uitzending over een vergelijking tussen een hoog-
beveiligde gevangenis in Noorwegen en de Verenigde staten. Ik
keek met bewondering naar het Noorse systeem, waar alles be-
rust op de belangrijke elementen : herstel en re-integratie.    Hier
wordt zorgend omgegaan met gedetineerden.

 

Ik geef  u enkele cijfers om over na te denken. Noorwegen kent een
herval (recidive) van minder dan 20 %, België 60 %. Amerika, die
instaat voor 5 % van de wereldbevolking heeft 25 % van alle gevan-
genen ter wereld.

 

Voor één gedetineerde in Noorwegen heeft men 1,5 personeelslid.
In Amerika 1/3, in België 3 /4.
Lieve lezer, het probleem is dat, als we niet willen investeren in onze
justitie, de bal automatisch in ons gezicht terug slaat, met veel meer
schade tot gevolg.

 

In België, investeren we 0,7 % van ons BBP. ( Bruto Binnenlands Pro-
duct ) in justitie. Het gemiddelde in Europa is 2,2 %, of drie maal zo-
veel.
Wie zal er de politieke moed durven te nemen, toekomstgericht te
denken ?