DEEL 15. IN HET HOOFD VAN… CARMEN.

Wie kent ze niet, Carmen Waterslaegers, de kampioene bij uitstek.
De vrouw van Xavier. En nu niet echt een voorbeeld van intelligen-
tie. Wie in zijn leven heeft het soap-gebeuren FC. De Kampioenen
nog niet gezien ? Het stuntelig omgaan met allerlei levenssituaties.

 

Wel, de saga van onze bakinstelling, daar kan FC. De Kampioenen
nog niet aan ruiken. De Nieuwewandeling, de duuze, dat zijn pas de
kampioenen.
Nadat ons bezoek werd beperkt, wordt nu ook telefoneren beperkt
tot éénmaal per dag. Wie heeft er al gehoord van : wil je straks bin-
nen twee uur even terugbellen …Hier hebben ze personeel, spe-
ciaal om nieuwe regeltjes te maken , maar dezelfde mensen hebben
blijkbaar weinig kaas gegeten van efficiëntie. Hun empathisch ge-
voel staat zelfs onder nul. Ze zijn dan ook koning in onvriendelijk
gedrag.

 

Ik heb deze week in mijn bed geweend, al kijkend naar een uitzen-
ding op Canvas over de Noorse gevangenissen. Echt om jaloers
op te zijn. Ondertussen boeren wij hier alleen maar achteruit, mee-
spelend in een soap zonder einde.
Leve de Xaviers en de Carmens !