DEEL 8. IN HET HOOFD VAN…. IEDEREEN KAN HET.

Dit is het laatste technische gedeelte. Kan iedereen in een ander
zijn hoofd kijken, of laten kijken in zijn eigen hoofd ? Voor mij beiden.
Maar er zijn een aantal voorwaarden.
Voor het eerste ‘ kan ieder in een ander zijn hoofd kijken’. Wel ja, op
één voorwaarde, met name dat diegene die ‘ in zijn hoofd laat kij-
ken’, een verhaal brengt, op eender welke wijze : tekst, poëzie, lied,
verhaal… maar het moet authentiek zijn. Verbeelding geeft ons geen
ware inkijk, en vallen onder de categorie dromen, gissingen, denken.

 

En dan komen we in de tweede zone ‘ kan iedereen in zijn hoofd
laten kijken’ ? Ik durf te zeggen : ja. Kunnen zeker, willen is nog iets
anders. Met kunnen bedoel ik, hoe weinig poëtisch  we ook zijn, hoe
weinig schrijverstalent.. ergens hebben we wel iets om ‘ ons relaas ‘
te brengen.

 

Sommigen doen het door hun tuin mooi te maken, door een schets
te maken, door hun verhaal te vertellen tegen een geliefde in privé
sfeer, maar allen doen we wel iets om ‘het ‘ te brengen. Soms zie ik
hier zelfs een lijf-aan-lijf gevecht. Wel ook daar zit een verhaal ach-
ter. En het is heel belangrijk dat we het brengen.

 

Dus ja, iedereen kan het, en in het hoofd van een ander kijken, en er
zelf laten inkijken. Alleen de wijzen waarop zijn erg verschillend.