DEEL 7. IN HET HOOFD VAN….DE AUTEUR.

We zijn er nog steeds mee bezig, nl. kijken in het hoofd van… en ja, ooit beginnen we er wel aan. Maar we vinden het zo belangrijk uit te leggen, waarom en hoe dit werkt. We zijn overtuigd dat het heel belangrijk is, ook uit te leggen hoe je een verhaal brengt. Hoe je aan inspiratie geraakt. En dan eerst even, wat is die inspiratie ?

Om te beginnen, veel dingen zijn door ervaring in onze hersenen opgeslagen. De opslag, en het gebruik ervan, gebeurt op bepaalde technische manieren. We spreken hier van analogica en categoriseren van onze cognitie ( denken). Dit uitleggen , de wijze waarop ons denken functioneert, zou ons een boek verder leiden.

Maar dan is er nog de omzetting van die opgedane kennis ( ervaring ). Hier spelen, naast inzet, het willen, ook gevoelens – emoties – een belangrijke rol.

Bij mij gaat dit dikwijls bijvoorbeeld door muziek, de zon, de rust. Al deze elementen brengen me, al dan niet afzonderlijk, in een bepaalde stemming, die dan weer oorzaak is van expressie van ‘iets’. Bv. een mooi stuk muziek, een grote ( al is het een oude ) hit, een romantisch lied, een mooie tekst ( woorden) zetten mezelf aan tot ‘iemand anders’, met meer, of andere energieën;

Waar sommigen zich bevrijden met drugs, kan ik het puur oefenen. Mijn vat emoties zit zo overvol, dat heel weinig nodig is, om dit te laten overlopen op papier.