GRATIS PROSTITUEES IN NIEUWEWANDELING.

Er zijn al heel wat psychologen die er hun tanden hebben op stuk-
gebeten, zoekende naar oplossingen voor de problemen van seks
voor gedetineerden. Het zal je niet verwonderen dat eenzame op-
sluiting, voor meestal seksueel zeer actieve testosteronbommen
(de meeste gedetineerden zijn mannen, amper 5 % in België  zijn
vrouwen, wat niet wil zeggen dat de vrouwen ook niet seksueel
actief zijn), geen sinecure is.

 

In het verleden hebben directies zich het hoofd gebroken, hoe dit
enigszins te kanaliseren, om frustraties niet te laten ontsporen.
Speciale TV-kanalen, allerlei porno-tijdschriften, en ongestoord be-
zoek. Voor hen die dit niet kennen, dit is bezoek van iemand, zonder
bekijks.
Maar dit allemaal is zo ‘fake’, en op commando. Eigenlijk voldoet dit
niet aan de behoeftes die opkomen, zonder tijdsbepaling. Dus het
aantal frustraties bleef zeer hoog. De nieuwe directeur heeft nog
niet veel kunnen ten positieve veranderen, maar hier heeft hij wel
een oplossing voor gevonden.

 

Maar waar heeft hij dan de mostaard gehaald ? Neen, niet bij Fredje
Tierentyn, maar bij ‘thuis’. Het idee, rond de gehandicapte Luc Bo-
mans, bracht onze directeur ook op een goed idee. Voortaan kun-
nen gedetineerden beroep doen op de griffie, om een prostituee te
bestellen, telkens als ze dit nodig achten. En bovendien wordt de
service gratis aangeboden.

 

Er is wel één voorwaarde, de aanvraag moet twee maand op voor-
hand aangevraagd worden, kwestie van alles tijdig te kunnen rege-
len op de griffie.
Zie je dat Gent een voorbeeld functie heeft ? De minister heeft het
ooit al gezegd in het parlement !
Lang leve de nieuwe directeur.