EEN BEZOEK IN ‘T GEVANG…. GEEN SINECURE.

Zie ook artikel op deze FB.Pagina : Spanningen in Begijnenstraat.

 

Heel recent werden het aantal bezoekuren in de Nieuwewandeling
Gent verminderd. In Antwerpen, blokletterde de krant, zijn er on-
regelmatigheden om gevangenen te kunnen bezoeken. Wat is dat
allemaal ?

 

Sociaal contact, de band met buiten onderhouden, is een absolute
noodzaak voor een goede reïntegratie. Maar blijkbaar staat niemand
van de organisatie te springen, om hier veel aan te doen. In de
meeste ( 90 %) van de gevangenissen is telefoneren geen goed-
kope, gemakkelijke gebeurtenis. Is brieven schrijven beperkt door
interne regels. Is internet onbestaande, en nu wordt er ook ernstig
geknipt op persoonlijk bezoek.

 

Allemaal geen probleem, volgens de minister van justitie. Er wordt
meer dan genoeg gedaan om detentie zinvol, en met waardering
voor de persoon in te vullen.
Het hang er natuurlijk vanaf, wat je maatstaf is.
Wetenschappelijke studies en tientallen universiteitsonderzoeken,
bewijzen het tegendeel…