IK VOEL ME CHRISTUS…

Christus predikte in de woestijn. Letterlijk en figuurlijk. Wel, ik voel
me ook zo een beetje prediken in diezelfde woestijn. Daar ergens
op de Golan Hights. In het hete zand dat mijn blote voeten verbrand.
De stralende zon die mijn hersenen doen koken !

 

Net zo voel ik me opgesloten in eenzame afzondering. Duizend en
één redenen zijn er omdat ik het niet meer vol hou. Maar hoe meer
ik er over schrijf, hoe meer het pijn doet, hoe dieper de wonden wor-
den. Hoe heviger de hersenbrand.
Ik ben recent geconfronteerd met het feit dat ik een slecht mens ben,
en dat heeft me diep geschokt. Het feit dat ik het aandurf, het sys-
teem aan te vallen , is niet passend. Ik zou me beter bezighouden met
tot zelfinzicht te komen en zo de maatschappij te behoeden van ver-
dere schade.

 

Werd Christus ook niet verweten door de farizeeërs ? En weet je wat
Christus heeft geantwoord ? Heer, Heer, vergeef het hun, want ze
weten niet wat ze doen..
En Christus zei ook tegen zijn volgelingen : ‘ ik zal U de Geest zenden,
om u te verlichten. ‘

 

Ik ben nog altijd op zoek naar hulp. Misschien moet ik wat meer in
Christus geloven.
Volg ons vanaf nu dagelijks, en lees weldra meer over ‘Het einde’ .