WELZIJN OF VERGELDING ? DEEL 4.

Ons huidig rechtssysteem is opgebouwd op ‘ vergelding ‘. Ver-
gelding voor de woede die ontstaat bij het slachtoffer van een
delict. Woede, een emotie, is een handhaving van zelfrespect en
verzet tegen onrecht, maar tevens een bedreiging voor redelijke
menselijke interacties. In het concept woede, vinden we twee
onderdelen : de vergelding – wraak, en de krenking van onze eer,
de vernedering (onze status ).

 

Het is dus ook aan hen, om voor woede een kanalisatie, oplos-
sing te vinden. Schade aan het algemeen groepswelzijn, tegen
de groep, of een deel ervan, moet ernstig aangepakt worden.
Slachtoffers eisen een publieke erkenning dat het gedrag fout
is ( de veroordeling door de rechter ).

 

Dan is er nog de schade. Deze kan niet ongedaan gemaakt wor-
den door de dader ook te laten lijden ( vergelding ). Wij geraken
daar in onze maatschappij nog altijd niet uit. En onze politiek
denkt dikwijls op heel korte termijn ( kiesgewin ) en kiest dan ook
voor meer sanctioneren, met extra schades tot gevolg.

 

Wij gaan voor een welfaristische welzijns – visie. Inderdaad, we
dienen een oplossing te zoeken voor de terechte woede van de
slachtoffers. De erkenning  van de fout, publiekelijk door de rech-
ter, blijft behouden.

 

De straf bestaat uit een verplicht zorgtraject, inclusief een oplos-
sing voor de toegebrachte schades dmv. opvolging door een zorg-
commissie. De politiek zal ook vooral preventief werken, om zo-
veel mogelijk nieuwe delicten en slachtoffers te vermijden. Onder-
wijs en welvaart zijn een heel belangrijk onderdeel in deze wel-
faristische visie.