VRIJE WIL ! EEN PLEZIERIGE ILLUSIE ? DEEL 2.

Vrije wil, bestaat het ? Wat is het ?
Deze uitdrukking wordt meermaals gebruikt in onze ontwerp tek-
sten rond ‘ het Feniksproject / Recuperandos ‘. We willen u ook
graag een korte uitleg geven, waarom, en hoe wij dit zien.

 

Wij hebben een vrije wil, omdat we keuzes maken ! Dit is niet waar.
We maken continu keuzes, maar zijn die keuzes vrij ? Een keuze
maken ! Zonder interne of externe factoren die deze keuze bepa-
len ! Darwin zei al, dat dit een illusie was, zelfs bij de mens is dit
meestal instinctief. En dan komen we eventjes op het raakvlak
van de godsdienst. De pre-destinatieleer, God beschikt alles (vast-
gelegd), goed of kwaad ( onder meer de calvinisten). Ethiek, of
ook morele regels, zijn niet uitgevonden door de godsdienst, maar
is overgenomen van de door evolutie ontwikkelde dieren ( sociaal/
levende) inclusief de mens ( Darwin, natuurlijke selectie ).

 

Dus zelfs bij een mens zijn keuzes instinctief.
Voor een vrije keuze/wil, zijn die voorwaarden :
a.  Het mag niet de enige keuze zijn.
b.  het moet moet een ‘ reden ‘ verricht zijn.
c.  je moet echt het idee hebben, dat je de handeling uit jezelf ver-
     richt hebt.

 

Volgens neurobiologen is er geen vrije keuze, alles is bepaald door
erfelijke en omgevingsfactoren, deze hebben tijdens de vroege
ontwikkeling, een inwerking op onze hersenontwikkeling, en zo
wordt de structuur voor de rest van ons leven vastgelegd.    Ander-
maal dienen wij hieruit te besluiten, dat straffen, zoals we het nu
toepassen, geen goede oplossing zijn, zelfs totaal ethisch niet ver-
antwoord.