IK BEN MARC DEN DODO.

Meer en meer krijg ik de laatste tijd de vraag, van wie is ‘ Marc
Den Dodo’. En bestaat Marc, zoals ik het afgekort soms wel
gebruik wel echt.

 

Welnee, ik moet u ontgoochelen. De ‘Marc’ of ‘Marc Den Dodo’ is
een figuurtje, dat staat voor een uitstervend ras van uitzonderlijk
goede mensen. Ik heb dat ras zelf uitgevonden, verwijzend ener-
zijds naar de uitgestorven dodo’s ( plompe vogelsoort) die leef-
den op het eiland Mauritius, en anderzijds naar een persoon,
waarvan ik het genoegen had hem de afgelopen jaren te mogen
leren kennen. Deze heeft de uitzonderlijke kwaliteit in zich om
mensen op een menselijke manier te bejegenen. Om te wijzen
op de zorg die we dienen te besteden aan goede, positieve men-
sen, in onze ik-cultuur maatschappij, creëerde ik het figuurtje
‘Marc Den Dodo’.

 

Waar we voorzichtig dienen mee om te gaan, willen we er niet
voor zorgen, dat het ras van goede mensen ook zou uitsterven,
net zoals de dodo’s. Zo is het verhaal van Marc Den Dodo zijn
eigen leven gaan leiden, en ik gebruik die betiteling uitsluitend
voor mezelf, om hiermee mijn eigen betrachtingen uit te drukken.

 

Meer dan dit hoeven we er niet achter te zoeken. We hebben
trouwens een aparte blog opgericht over het ‘Marc Dendodo’ ver-
haal. Door hier door te klikken komt u op onze facebook account
Marc Dendodo of blog marcdendodo.wordpress.com
Wordt ook jij vriend van ons project ‘ Marc Den Dodo ‘ ?